Κουτί πρώτων βοηθειών*

Το κουτί πρώτων βοηθειών περιέχει υλικά πρώτων βοηθειών.
P3-1035-V60-Placering förbandslåda

Το κουτί πρώτων βοηθειών βρίσκεται κάτω από το δάπεδο στο χώρο αποσκευών.

 Σημείωση

Εάν το αυτοκίνητο έχει κλειδωθεί με το κλείδωμα προσωπικών αποθηκευτικών χώρων, το καπό/η πόρτα χώρου αποσκευών και η θήκη στο δάπεδο δεν μπορούν να ανοίξουν, βλ. Κλείδωμα προσωπικών αποθηκευτικών χώρων*.

Ισχύει για αυτοκίνητα Bi-Fuel*

P3-1517-V60-Bi Fuel- first aid kit storage
Το κουτί πρώτων βοηθειών βρίσκεται πίσω από ένα πλευρικό κάλυμμα στον χώρο αποσκευών.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.