Δίχτυ ασφαλείας*

Το δίχτυ ασφαλείας δεν επιτρέπει στο φορτίο να εκτιναχθούν προς τα εμπρός στο χώρο επιβατών σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος.
P3-1020-v60 Skyddsnätkassett placering
Αποθηκευτικός χώρος, θήκες διχτιού ασφαλείας.

Το πτυσσόμενο δίχτυ ασφαλείας που αποτελείται από δύο θήκες βρίσκεται σε έναν αποθηκευτικό χώρο, κάτω από τη θήκη του δαπέδου στο χώρο αποσκευών.

Στερέωση των θηκών διχτιού

Το πτυσσόμενο δίχτυ ασφαλείας που αποτελείται από δύο θήκες βρίσκεται σε έναν αποθηκευτικό χώρο, κάτω από τη θήκη του δαπέδου στο χώρο αποσκευών.

P3-v60/V60H Skyddsnätkassett montering-1

Η θήκη διχτιού ασφαλείας δύο τμημάτων στερεώνεται στην πίσω πλευρά της πλάτης του καθίσματος. Η στενότερη θήκη στερεώνεται στην αριστερή πλευρά (κοιτάζοντας από την πόρτα του χώρου αποσκευών).

Αναδιπλώστε την πλάτη του πίσω καθίσματος προς τα εμπρός, βλ. Καθίσματα, πίσω.
Ευθυγραμμίστε τους οδηγούς στερέωσης της θήκης μπροστά από τις προεξοχές σύνδεσης της πλάτης καθίσματος Ikon röd pil 1.
Σύρετε τη θήκη στις προεξοχές σύνδεσης Ikon röd pil 2.
Σηκώστε τις πλάτες των καθισμάτων και ασφαλίστε τις.
  • Για να αφαιρέσετε τη θήκη, ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία.

Χρήση του διχτιού ασφαλείας

P3-v60/V60H Skyddsnätkassett montering-2

Τραβήξτε το δίχτυ προς τα πάνω από τις θήκες. Το δίχτυ ασφαλίζει αυτόματα μετά από ένα λεπτό περίπου, αν επαναφέρετε τις πλάτες των πίσω καθισμάτων στην όρθια θέση.

Ikon röd pil 1

Τραβήξτε προς τα πάνω το δεξί τμήμα του διχτιού χρησιμοποιώντας το σχετικό ιμάντα.

Ikon röd pil 2

Εισάγετε τη ράβδο στη βάση στη δεξιά πλευρά και πιέστε την προς τα εμπρός – η ράβδος ασφαλίζει με ένα "κλικ".

Ikon röd pil 3

Τραβήξτε έξω το τηλεσκοπικό τμήμα της ράβδου και ασφαλίστε το (κλικ) στην άλλη πλευρά.

Ikon röd pil 4

Τραβήξτε προς τα πάνω το αριστερό τμήμα του διχτιού και αγκιστρώστε το στη ράβδο.

  • Για την επαναφορά στην όρθια θέση, ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το δίχτυ όταν οι πλάτες των πίσω καθισμάτων είναι αναδιπλωμένες προς τα εμπρός.

Αφαίρεση των θηκών του διχτιού

Τυλίξτε τα δίχτια ασφαλείας μέσα στις θήκες ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία από αυτή που περιγράφεται στην παράγραφο με τίτλο "Χρήση του διχτιού ασφαλείας".
Αναδιπλώστε ολόκληρη την πλάτη του καθίσματος προς τα εμπρός.
Σύρετε τις θήκες προς τα έξω, μέχρι να λασκάρουν από τους οδηγούς στερέωσης.

Αποθηκεύστε τις θήκες στον ειδικό χώρο κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών.

 Προειδοποίηση

Το φορτίο στο χώρο αποσκευών πρέπει να είναι καλά στερεωμένο, και επίσης να έχει χρησιμοποιηθεί και τοποθετηθεί σωστά ένα δίχτυ ασφαλείας.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.