Άγκιστρα συγκράτησης φορτίου

Τα αναδιπλούμενα άγκιστρα συγκράτησης φορτίου χρησιμοποιούνται για την πρόσδεση με ιμάντες και τη στερέωση αντικειμένων στο χώρο αποσκευών.

P3-1020-v60 Eylets load anchoring

 Προειδοποίηση

Τα σκληρά, αιχμηρά ή/και βαριά αντικείμενα που προεξέχουν μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος.

Τα μεγάλα και βαριά αντικείμενα πρέπει να ασφαλίζονται πάντοτε με ζώνη ασφαλείας ή ιμάντες συγκράτησης φορτίων.

Σχετικά έγγραφα