Ρύθμιση της έντασης ήχου και αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου

Ρυθμίστε την αντιστάθμιση ήχου για τον υπερβολικό θόρυβο στο χώρο επιβατών.

Το ηχοσύστημα αντισταθμίζει τους ενοχλητικούς θορύβους αυξάνοντας την ένταση ήχου ανάλογα με την ταχύτητα του αυτοκινήτου. Για τη ρύθμιση της αντιστάθμισης, μπορείτε να επιλέξετε Low, Medium, High ή Off.

Πατήστε SOUND για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων ήχου. Περιστρέψτε το κουμπί TUNE στο Volume compensation και πατήστε OK/MENU.
Επιλέξτε την ένταση γυρίζοντας το TUNE και επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το OK/MENU.