Πραγµατοποίηση και λήψη κλήσεων

Λειτουργίες για τη διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων.

Eισερχόμενες κλήσεις

Πατήστε OK/MENU για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση. Η λειτουργία είναι ενεργή ακόμη κι αν το ηχοσύστημα βρίσκεται π.χ. στη λειτουργία RADIO ή MEDIA.

Για να απορρίψετε ή να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε EXIT.

Μενού κλήσεων

Στην κανονική προβολή για την πηγή τηλεφώνου, με ένα πάτημα στο OK/MENU στη διάρκεια της τρέχουσας κλήσης έχετε πρόσβαση στις παρακάτω λειτουργίες:

  • Mobile phone - η κλήση εκτρέπεται από το σύστημα ανοικτής συνομιλίας στο κινητό τηλέφωνο. Σε ορισμένα κινητά τηλέφωνα, η σύνδεση διακόπτεται. Αυτό είναι φυσιολογικό. Η λειτουργία ανοικτής συνομιλίας σάς ρωτά εάν θέλετε να επανασυνδεθείτε.
  • Mute microphone - Το μικρόφωνο του ηχοσυστήματος είναι κλειστό.
  • Dial number - επιλογή για κλήση τρίτου ατόμου χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα (η τρέχουσα κλήση τίθεται σε αναμονή).

Μητρώο κλήσεων

Δημιουργείται ένα είδωλο του μητρώου κλήσεων στη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας σε κάθε νέα σύνδεση και στη συνέχεια ενημερώνεται στη διάρκεια της σύνδεσης. Στην κανονική προβολή για την πηγή τηλεφώνου, γυρίστε το TUNE αριστερά για να δείτε το μητρώο κλήσεων.

Στην κανονική προβολή για την πηγή τηλεφώνου, μπορείτε να δείτε το μητρώο κλήσεων για το συνδεδεμένο τηλέφωνο πατώντας OK/MENU και στη συνέχεια επιλέγοντας Call list.

 Σημείωση

Για να εμφανιστεί το μητρώο κλήσεων του συνδεδεμένου κινητού τηλεφώνου στο αυτοκίνητο, πρέπει να αποδεχθείτε τη λειτουργία mirroring στο κινητό τηλέφωνο όταν συνδεθεί. Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο αυτό μπορεί να ενεργοποιηθεί ως εξής:

  • ένα αναδυόμενο πλαίσιο ή μια ειδοποίηση εμφανίζεται και γίνεται αποδεκτή στο τηλέφωνο.
  • αποδεχθείτε κοινή χρήση πληροφοριών στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου για τη σύνδεση Bluetooth® στο αυτοκίνητο.

Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται να αποσυνδεθεί το κινητό τηλέφωνο και να επανασυνδεθεί στο αυτοκίνητο για να ενεργοποιηθεί ο κατοπτρισμός.