Αλλαγή κατόχου σε αυτοκίνητα με Volvo On Call*

Αν αλλάξει ο κάτοχος του αυτοκινήτου, είναι σημαντικό να αλλάξει και ο κάτοχος της υπηρεσίας Volvo On Call (VOC).

Κλείσιμο της υπηρεσίας VOC

Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Volvo σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας, για να κλείσετε την υπηρεσία. Ο εξουσιοδοτημένος διανομέας ακυρώνει τη συνδρομή και διαγράφει το ιστορικό της υπηρεσίας. Μπορείτε επίσης να τερματίσετε την υπηρεσία με την εφαρμογή VOC για κινητά τηλέφωνα.

Αν αλλάξει ο κάτοχος του αυτοκινήτου, είναι σημαντικό να μηδενίσετε τις προσωπικές ρυθμίσεις και τα στοιχεία του χρήστη στο αυτοκίνητο και να επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις, βλ. Αλλαγή κατόχου.

Έναρξη της υπηρεσίας VOC

Αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου με VOC:

Ο νέος κάτοχος επικοινωνεί με τον εξουσιοδοτημένο διανομέα της περιοχής του, ο οποίος μεταφέρει τον υπολειπόμενο χρόνο της συνδρομής στο νέο κάτοχο. Είναι σημαντικό τα στοιχεία επικοινωνίας να είναι ενημερωμένα για να λειτουργήσει το σύστημα VOC και ο προηγούμενος κάτοχος να μην έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες του αυτοκινήτου. Ο/η νέος/α κάτοχος παραλαμβάνει έναν προσωπικό τετραψήφιο κωδικό PIN ο οποίος απαιτείται για την ταυτοποίησή του/της ως κάτοχος (ή άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο) ώστε να μπορεί να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.