Τύποι ραδιοφωνικών προγραμμάτων (PTY)

Μπορείτε να επιλέξετε έναν ή περισσότερους τύπους ραδιοφωνικών προγραμμάτων, όπως pop και κλασική μουσική, για το ραδιόφωνο με DAB*. Όταν επιλέξετε έναν τύπο προγράμματος, μπορείτε να μετακινηθείτε μόνο στα κανάλια που μεταδίδουν αυτό τον τύπο προγράμματος.
Για να επιλέξετε τον τύπο προγράμματος, στην κανονική προβολή για την πηγή DAB, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε Programme type (PTY) filtering.
Γυρίστε το TUNE στον τύπο προγράμματος που θέλετε να επιλέξετε/αποεπιλέξετε.
Επιλέξτε/αποεπιλέξτε τον τύπο προγράμματος με το OK/MENU.
Όταν επιλέξετε τους τύπους προγράμματος που θέλετε, κλείστε το μενού με το EXIT.

Στην οθόνη εμφανίζεται η λυχνία PTY όταν η λειτουργία είναι ενεργή.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ραδιόφωνο DAB τερματίζει τη λειτουργία PTY, βλ. Σύνδεση DAB με DAB*.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.