Κλείδωμα/ξεκλείδωμα - ενδεικτική λυχνία

Όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο-κλειδί, τα φλας επιβεβαιώνουν ότι το κλείδωμα/ξεκλείδωμα πραγματοποιήθηκε σωστά.
  • Κλείδωμα - αναβοσβήνουν μία φορά και οι εξωτερικοί καθρέπτες αναδιπλώνονται1.
  • Ξεκλείδωμα - αναβοσβήνουν δύο φορές και οι εξωτερικοί καθρέπτες ανοίγουν1.

Μετά το κλείδωμα, τα φλας αναβοσβήνουν μόνο εάν ενεργοποιηθούν όλες οι κλειδαριές μόλις κλείσουν οι πόρτες.

Επιλογή της λειτουργίας

Στο σύστημα του μενού MY CAR μπορείτε να καθορίσετε διαφορετικές επιλογές για την επισήμανση του κλειδώματος/ξεκλειδώματος με τα φώτα. Για περιγραφή του συστήματος του μενού, βλ. MY CAR.

  1. 1 Μόνο για αυτοκίνητα με ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέπτες.