Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης*

Το σύστημα "Προειδοποίησης σύγκρουσης με Αυτόματη πέδηση και Ανίχνευση δικυκλιστών και πεζών" βοηθά τον οδηγό όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με κάποιο πεζό, δικυκλιστή ή προπορευόμενο όχημα που είναι σταματημένα ή που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση.

Το σύστημα "Προειδοποίησης σύγκρουσης με Αυτόματη πέδηση και Ανίχνευση δικυκλιστών και πεζών" ενεργοποιείται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο οδηγός έπρεπε να έχει φρενάρει πολύ νωρίτερα - γι αυτό και δεν μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό σε κάθε περίπτωση.

Το σύστημα "Προειδοποίησης σύγκρουσης με Αυτόματη πέδηση και Ανίχνευση δικυκλιστών και πεζών" έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να ενεργοποιείται όσο το δυνατόν πιο αργά ώστε να αποτρέπεται η περιττή παρέμβαση.

Το σύστημα "Προειδοποίησης σύγκρουσης με Αυτόματη πέδηση και Ανίχνευση δικυκλιστών και πεζών" μπορεί να αποτρέψει μια σύγκρουση ή να μειώσει την ταχύτητα σύγκρουσης.

Το σύστημα "Προειδοποίησης σύγκρουσης με Αυτόματη πέδηση και Ανίχνευση δικυκλιστών και πεζών" δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία από τον/την οδηγό για την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο οδηγεί. Αν ο οδηγός βασίζεται αποκλειστικά στο σύστημα Προειδοποίησης σύγκρουσης με Αυτόματη πέδηση για να φρενάρει, αργά ή γρήγορα μπορεί να εμπλακεί σε σύγκρουση.

Δύο επίπεδα συστήματος

Ανάλογα με τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου, η λειτουργία "Προειδοποίησης σύγκρουσης με Αυτόματη πέδηση και Ανίχνευση δικυκλιστών και πεζών" μπορεί να υπάρχει σε δύο εκδόσεις:

Επίπεδο 1

Ο/η οδηγός απλώς προειδοποιείται1 για την ύπαρξη εμποδίων μέσω οπτικών και ηχητικών σημάτων - δεν υπάρχει παρέμβαση αυτόματης πέδησης, πρέπει να φρενάρει ο ίδιος ο οδηγός.

Επίπεδο 2

Ο/η οδηγός προειδοποιείται για την ύπαρξη εμποδίων μέσω οπτικών και ηχητικών σημάτων - το αυτοκίνητο φρενάρει αυτόματα εάν ο/η οδηγός δεν αντιδράσει σε εύλογο χρονικό διάστημα.

 Σημαντικό

Η συντήρηση των εσωτερικών εξαρτημάτων του συστήματος "Προειδοποίησης σύγκρουσης με Αυτόματη πέδηση & Ανίχνευση δικυκλιστών και πεζών" πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σε συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Δεν ενεργοποιείται προειδοποίηση για δικυκλιστές στο "Επίπεδο 1".