Ήχος και πολυμέσα - χειρισμός του συστήματος

Ο χειρισμός του ηχοσυστήματος πολυμέσων γίνεται από την κεντρική κονσόλα, από τα κουμπιά στο τιμόνι, με φωνητική αναγνώριση ή με το τηλεχειριστήριο*. Οι πληροφορίες εμφανίζονται στην οθόνη στο επάνω μέρος της κεντρικής κονσόλας.
P3-1420-Infotainment handling (Melco)
 1. Ikon röd cirkel 1 Κύλιση/γρήγορη μετακίνηση μπροστά-πίσω/αναζήτηση - Με ένα στιγμιαίο πάτημα πραγματοποιείται κύλιση μεταξύ των μουσικών κομματιών στο δίσκο, των προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών1 ή των κεφαλαίων2. Με ένα παρατεταμένο πάτημα πραγματοποιείται γρήγορη μετακίνηση μπροστά/πίσω στα μουσικά κομμάτια του CD ή αναζήτηση του επόμενου διαθέσιμου ραδιοφωνικού σταθμού.
 2. Ikon röd cirkel 2 SOUND - πατήστε για πρόσβαση στις ρυθμίσεις ήχου (μπάσα, πρίμα, κ.λπ.). Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. γενικές ρυθμίσεις ήχου.
 3. Ikon röd cirkel 3VOL - αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.
 4. Ikon röd cirkel 4P3-1020-S60/V60 On-/Off symbol Infotainment - ON/OFF/MUTE - με στιγμιαίο πάτημα το σύστημα τίθεται σε λειτουργία και με παρατεταμένο πάτημα (μέχρι να σβήσει η οθόνη) το σύστημα απενεργοποιείται. Λάβετε υπόψη ότι ταυτόχρονα ενεργοποιείται/απενεργοποιείται ολόκληρο το σύστημα Sensus (συμπεριλαμβανομένου του συστήματος πλοήγησης* και των λειτουργιών του τηλεφώνου). Πατήστε στιγμιαία για σίγαση του ήχου (MUTE) ή για να επαναφέρετε τον ήχο μετά από επανενεργοποίηση.
 5. Ikon röd cirkel 5 Υποδοχή εισαγωγής και εξαγωγής δίσκου.
 6. Ikon röd cirkel 6Κύριες πηγές - πατήστε το, για να επιλέξετε την κύρια πηγή (π.χ. RADIO, MEDIA). Εμφανίζεται η πηγή που ήταν ενεργή την τελευταία φορά (π.χ. FM) για το ραδιόφωνο. Εάν βρίσκεστε σε μία πηγή και πατήσετε το κουμπί κύριας πηγής, εμφανίζεται ένα μενού συντομεύσεων.
 7. Ikon röd cirkel 714w46–P3/P4–Eject button symbol - εξαγωγή δίσκου. Ο δίσκος παραμένει στη θέση εξαγωγής επί 12 δευτερόλεπτα περίπου και στη συνέχεια εισέρχεται ξανά μέσα στο ηχοσύστημα για λόγους ασφαλείας.
 8. Ikon röd cirkel 8 OK/MENU - πατήστε τον περιστροφικό ρυθμιστή στο τιμόνι ή το κουμπί στην κεντρική κονσόλα για να αποδεχθείτε τις επιλογές στα μενού. Εάν βρίσκεστε στην κανονική προβολή και πατήσετε το OK/MENU, εμφανίζεται ένα μενού για την επιλεγμένη πηγή (π.χ. RADIO ή MEDIA). Το βέλος στα δεξιά της οθόνης εμφανίζεται όταν υπάρχουν υπομενού.
 9. Ikon röd cirkel 9TUNE - γυρίστε το περιστροφικό κουμπί στο τιμόνι ή το περιστροφικό κουμπί στην κεντρική κονσόλα για κύλιση ανάμεσα στα μουσικά κομμάτια/φακέλους, τους ραδιοφωνικούς και τους τηλεοπτικούς* σταθμούς, τις επαφές τηλεφώνου ή για περιήγηση στις επιλογές της οθόνης.
 10. Ikon röd cirkel 10EXIT - με στιγμιαίο πάτημα μετακινείστε προς τα πάνω στο σύστημα του μενού, διακόπτεται η τρέχουσα λειτουργία, διακόπτονται/απορρίπτονται οι τηλεφωνικές κλήσεις ή διαγράφονται οι χαρακτήρες που έχουν πληκτρολογηθεί. Με ένα παρατεταμένο πάτημα μεταβαίνετε στην κανονική προβολή ή, αν βρίσκεστε ήδη στην κανονική προβολή, στο ανώτατο επίπεδο του μενού (μενού κύριας πηγής) που είναι ίδιο με τα κουμπιά κύριας πηγής που υπάρχουν στην κεντρική κονσόλα (6).
 11. Ikon röd cirkel 11INFO - Εάν υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες πληροφορίες από όσες μπορούν να προβληθούν στην οθόνη, πατήστε το κουμπί INFO για να δείτε τις υπόλοιπες πληροφορίες.
 12. Ikon röd cirkel 12 Πλήκτρα προεπιλεγμένων σταθμών, εισαγωγή αριθμών και γραμμάτων.
 13. Ikon röd cirkel 13FAV - σε ορισμένες πηγές, υπάρχει η δυνατότητα να συνδέσετε μια λειτουργία με το κουμπί FAV. Στη συνέχεια μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια συνδεδεμένη λειτουργία πατώντας απλώς το κουμπί FAV, βλ. Αγαπημένα.
 14. Ikon röd cirkel 14 Φωνητική αναγνώριση - πατήστε το, για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική αναγνώριση.

Μενού

P3-1346-x60-Menu handling_Flow chart
Στο παράδειγμα περιγράφεται η περιήγηση σε διαφορετικούς σταθμούς όταν η αναπαραγωγή πραγματοποιείται από τη μονάδα σκληρού δίσκου του αυτοκινήτου.
 1. Ikon röd cirkel 1 Κουμπί κύριας πηγής - πατήστε το για να αλλάξετε την κύρια πηγή ή για να εμφανιστεί το μενού συντομεύσεων/πηγής στην ενεργή πηγή.
 2. Ikon röd cirkel 2Κανονική προβολή - κανονική προβολή για την πηγή.
 3. Ikon röd cirkel 3Μενού συντομεύσεων - εμφανίζει συνήθεις επιλογές μενού.
 4. Ikon röd cirkel 4 Μενού γρήγορης λειτουργίας - γρήγορη λειτουργία όταν περιστραφεί το κουμπί TUNE, π.χ. για να αλλάξετε μουσικά κομμάτια στο CD, ραδιοφωνικό σταθμό, κ.λπ.
 5. Ikon röd cirkel 5Μενού πηγής - λειτουργίες και ρυθμίσεις στην τρέχουσα πηγή.
 6. Ikon röd cirkel 6Μενού επιλογής πηγής3 - εμφανίζει τις πηγές που μπορείτε να επιλέξετε.
 7. Ikon röd cirkel 7 Μενού κύριας πηγής - εμφανίζει κύριες πηγές, τις οποίες μπορείτε επίσης να επιλέξετε με το πληκτρολόγιο κύριας πηγής (1).

Η εμφάνιση εξαρτάται από την πηγή, τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου, τις ρυθμίσεις, κ.λπ.

Επιλέξτε την κύρια πηγή πατώντας ένα κουμπί κύριας πηγής (1) (π.χ. RADIO, MEDIA). Για να περιηγηθείτε στα μενού της πηγής, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά TUNE, OK/MENU, EXIT ή το κουμπί κύριας πηγής (1).

Εάν το κείμενο σε μια γραμμή μενού έχει ανοικτό γκρι χρώμα, τότε η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη. Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στο αυτοκίνητο, ότι η πηγή δεν είναι ενεργή ή συνδεδεμένη ή ότι δεν περιέχει τίποτε.

Για τις διαθέσιμες λειτουργίες, βλ. Ήχος και πολυμέσα - επισκόπηση μενού.

 1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
 2. 1 Δεν ισχύει για το DAB.
 3. 2 Ισχύει μόνο για DVD.
 4. 3 Διαθέσιμο μόνο στις κύριες πηγές που έχουν πολλές πηγές.

Σχετικά έγγραφα