Ρευματοδότης 12 V, χώρος αποσκευών*

Ο ρευματοδότης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορα αξεσουάρ 12 V, π.χ. οθόνη, σύστημα αναπαραγωγής ήχου και κινητό τηλέφωνο.
P3-11w46-V60-12-V-uttag i bagagerum

Κατεβάστε το κάλυμμα για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ρευματοδότη.

  • Ο ρευματοδότης παρέχει επίσης ρεύμα όταν το τηλεχειριστήριο-κλειδί δεν βρίσκεται στο διακόπτη ανάφλεξης.

 Σημαντικό

Η μέγ. απαίτηση ισχύος είναι 10 A (120 W).

 Σημείωση

Να θυμάστε ότι η χρήση του ρευματοδότη με τον κινητήρα σβηστό ενδέχεται να αποφορτίσει τη μπαταρία του αυτοκινήτου.

 Σημείωση

Ο συμπιεστής για την προσωρινή επισκευή διάτρησης έκτακτης ανάγκης έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από τη Volvo. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του συνιστώμενου κιτ προσωρινής επισκευής διάτρησης (TMK) της Volvo, βλ. Έκτακτη επισκευή ελαστικού.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.