Πλοήγηση* - κείμενο και σύμβολα στην οθόνη

Επεξήγηση κειμένου και συμβόλων που μπορεί να εμφανίζονται στον χάρτη.
P3/P4-1517-Navi-RoW-Text and symbols on the map
Τύποι δρόμων
  • Αυτοκινητόδρομος (πορτοκαλί)
  • Κεντρικός δρόμος (σκούρο γκρι)
  • Μικρότερος κεντρικός δρόμος (γκρι)
  • Κανονικός δρόμος (ανοικτό γκρι)
  • Τοπικός δρόμος (λευκό)
Κείμενο και σύμβολα στην οθόνη
Ikon röd cirkel 1Συμβάν στο επόμενο σημείο καθοδήγησης
Ikon röd cirkel 2Απόσταση μέχρι το επόμενο σημείο καθοδήγησης
Ikon röd cirkel 3Όνομα επόμενου δρόμου/οδού
Ikon röd cirkel 4 Ειδικός προορισμός/σημείο ενδιαφέροντος (POI)
Ikon röd cirkel 5Ενδιάμεσος προορισμός προγραμματισμένης διαδρομής
Ikon röd cirkel 6Σύμβολο για τον προορισμό/τελικό προορισμό
Ikon röd cirkel 7Υπολογισμένη ώρα άφιξης στον τελικό προορισμό
Ikon röd cirkel 8Υπολογισμένη υπολειπόμενη απόσταση μέχρι τον προορισμό
Ikon röd cirkel 9Η τρέχουσα θέση του αυτοκινήτου
Ikon röd cirkel 10Κλίμακα χάρτη
Ikon röd cirkel 11Αποθηκευμένη τοποθεσία
Ikon röd cirkel 12 Προγραμματισμένη διαδρομή
Ikon röd cirkel 13Τελικός προορισμός προγραμματισμένης διαδρομής
Ikon röd cirkel 14Όνομα τρέχοντος δρόμου/οδού - στην τρέχουσα θέση του αυτοκινήτου (9)
Ikon röd cirkel 15Πυξίδα
Ikon röd cirkel 16 Τμήμα που καλύπτεται από πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας
Ikon röd cirkel 17Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.