Χειμερινά ελαστικά

Τα χειμερινά ελαστικά είναι ελαστικά σχεδιασμένα για οδήγηση σε χειμερινές συνθήκες.

Χειμερινά ελαστικά

Η Volvo συνιστά τη χρήση χειμερινών ελαστικών συγκεκριμένων διαστάσεων. Οι διαστάσεις των ελαστικών εξαρτώνται από την έκδοση του κινητήρα. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε χειμερινά ελαστικά, τοποθετήστε το σωστό τύπο ελαστικών και στους τέσσερις τροχούς.

 Σημείωση

Η Volvo συνιστά να συμβουλευτείτε έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo σχετικά με την πιο κατάλληλη ζάντα και τον τύπο ελαστικού.

Ελαστικά με καρφιά

Τα χειμερινά ελαστικά με καρφιά θα πρέπει να διανύσουν ομαλά μια απόσταση 500-1000 km, ώστε τα καρφιά να εφαρμόσουν σωστά στα ελαστικά. Με αυτόν τον τρόπο, αυξάνεται η διάρκεια ζωής τόσο του ελαστικού όσο και των καρφιών.

 Σημείωση

Οι νομοθετικοί κανονισμοί για τη χρήση ελαστικών με καρφιά διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Βάθος πέλματος

Όταν στο οδόστρωμα υπάρχει πάγος ή χιόνι και επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες, οι απαιτήσεις από τα ελαστικά αυξάνονται σημαντικά σε σχέση με τις συνθήκες που επικρατούν το καλοκαίρι. Για το λόγο αυτό, η Volvo συνιστά να μην οδηγείτε με χειμερινά ελαστικά με βάθος πέλματος μικρότερο από 4 mm.

Χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων

Αντιολισθητικές αλυσίδες μπορούν να τοποθετηθούν μόνο στους μπροστινούς τροχούς (το ίδιο ισχύει και για τα αυτοκίνητα με κίνηση στους τέσσερις τροχούς). Ποτέ μην οδηγείτε με ταχύτητα μεγαλύτερη από 50 km/h (31 mph) με αντιολισθητικές αλυσίδες. Αποφεύγετε την οδήγηση σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους, διότι έτσι φθείρονται οι αντιολισθητικές αλυσίδες αλλά και τα ελαστικά.

 Προειδοποίηση

Χρησιμοποιείτε γνήσιες αντιολισθητικές αλυσίδες Volvo ή αντίστοιχες, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για το συγκεκριμένο μοντέλο του αυτοκινήτου και τις διαστάσεις ελαστικού και ζάντας. Εάν έχετε αμφιβολίες, η Volvo συνιστά να συμβουλευτείτε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε σωστές αντιολισθητικές αλυσίδες, μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά στο αυτοκίνητό σας καθώς και ατύχημα.