Ψυκτικό - ποιότητα και όγκος

Ο εγκεκριμένος όγκος ψυκτικού για κάθε έκδοση κινητήρα αναγράφεται στον πίνακα.

Συνιστώμενες προδιαγραφές: Ψυκτικό συνιστώμενο από τη Volvo αναμεμιγμένο με νερό σε ποσοστό 50%1, βλ. συσκευασία.

 Σημείωση

Δεν είναι διαθέσιμοι όλοι οι κινητήρες σε όλες τις αγορές.

V60

Κινητήρας2

Όγκος

(λίτρα)

T2B4154T58,3 (8,73)
T3B4154T4
T3B4154T6
T3B4204T37
T4B4204T19
T5/Bi-FuelB4204T11
T5B4204T15
T5B4204T41
T6 / T6 AWDB4204T9
D2D4204T88,9 (9,23)
D2D4204T20
D3D4204T9
D4D4204T14
D5D4204T11
D4 AWDD5244T218,9
  1. 1 Η ποιότητα νερού πρέπει να πληροί το πρότυπο STD 1285.1.
  2. 2 Ο κωδικός κινητήρα, ο αριθμός εξαρτήματος και ο σειριακός αριθμός αναγράφονται στον κινητήρα, βλ. Τύπος.
  3. 3 Ισχύει για αυτοκίνητα με σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο.

Σχετικά έγγραφα