Τηλεχειριστήριο-κλειδί - απώλεια

Εάν χάσετε κάποιο από τα τηλεχειριστήρια-κλειδιά, μπορείτε να παραγγείλετε καινούργιο σε κάποιο συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Πρέπει να προσκομίσετε τα υπόλοιπα τηλεχειριστήρια-κλειδιά στο συνεργείο της Volvo. Ο κωδικός του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού που χάθηκε πρέπει να διαγραφεί από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Μπορείτε να ελέγξετε τον τρέχοντα αριθμό κλειδιών που έχουν καταχωρηθεί στο αυτοκίνητο στο σύστημα του μενού MY CAR. Για περιγραφή του συστήματος του μενού, βλ. MY CAR.