Πρόγραμμα σέρβις της Volvo

Για να διατηρήσετε το αυτοκίνητο όσο το δυνατόν πιο ασφαλές και αξιόπιστο, τηρείτε το πρόγραμμα σέρβις της Volvo που παρατίθεται στο Εγχειρίδιο Σέρβις και Εγγύησης.

Η Volvo συνιστά να αναθέσετε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo τις εργασίες σέρβις και συντήρησης. Τα συνεργεία της Volvo διαθέτουν το προσωπικό, τα ειδικά εργαλεία και τα απαραίτητα εγχειρίδια σέρβις που εγγυώνται άριστη ποιότητα σέρβις.

 Σημαντικό

Για να ισχύει η εγγύηση της Volvo, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες στο Εγχειρίδιο Σέρβις και Εγγύησης.