Τηλεχειριστήριο-κλειδί με PCC* - μοναδικές λειτουργίες

Το τηλεχειριστήριο-κλειδί με PCC (Personal Car Communicator) διαθέτει περισσότερες λειτουργίες σε σχέση με το τηλεχειριστήριο-κλειδί βασικής έκδοσης με τη μορφή ενός κουμπιού πληροφοριών και ενδεικτικών λυχνιών.
P3--V60H/Y55X-Function, remote key with PCC
Τηλεχειριστήριο-κλειδί με PCC.
  1. Ikon röd cirkel 1Κουμπί πληροφοριών
  2. Ikon röd cirkel 2Ενδεικτικές λυχνίες

Χρησιμοποιώντας το κουμπί πληροφοριών μπορείτε να δείτε συγκεκριμένες πληροφορίες για το αυτοκίνητο μέσω των ενδεικτικών λυχνιών.

Χρήση του κουμπιού πληροφοριών

Πατήστε το κουμπί πληροφοριών P3-820 Remote key PCC - Icon Information.

Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες αναβοσβήνουν διαδοχικά στο τηλεχειριστήριο-κλειδί επί 7 δευτερόλεπτα περίπου. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα διαβάζει τις πληροφορίες από το αυτοκίνητο.

Εάν πατήσετε οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα κουμπιά σε αυτό το διάστημα, η ανάγνωση διακόπτεται.

 Σημείωση

P3-820 Remote key PCC - Icon Information Εάν δεν ανάβει καμία από τις ενδεικτικές λυχνίες πατώντας επανειλημμένα το κουμπί πληροφοριών ή σε διαφορετικές θέσεις (καθώς και μετά από 7 δευτερόλεπτα και αφού ανάψουν διαδοχικά όλες οι λυχνίες στο PCC), απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Οι ενδεικτικές λυχνίες εμφανίζουν πληροφορίες όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα:

P3-V60H/Y55X- Remote key, indikating lights
  1. Ikon röd cirkel 1Πράσινο φως σταθερά αναμμένο – το αυτοκίνητο είναι κλειδωμένο.
  2. Ikon röd cirkel 2Κίτρινο φως σταθερά αναμμένο – το αυτοκίνητο είναι ξεκλείδωτο.
  3. Ikon röd cirkel 3Κόκκινο φως σταθερά αναμμένο – ο συναγερμός είναι ενεργοποιημένος από τότε που το αυτοκίνητο κλειδώθηκε.
  4. Ikon röd cirkel 4Κόκκινο φως που αναβοσβήνει εναλλάξ στις δύο ενδεικτικές λυχνίες – ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε εντός των τελευταίων 5 λεπτών.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.