Κλείδωμα/ξεκλείδωμα - ντουλαπάκι συνοδηγού

Το ντουλαπάκι του συνοδηγού μπορεί να κλειδωθεί/ξεκλειδωθεί μόνο με το αποσπώμενο κλειδί του τηλεχειριστηρίου.

Για πληροφορίες σχετικά με το κλειδί, βλ. Αποσπώμενο κλειδί - αφαίρεση/τοποθέτηση.

P3-1446 Locking/Unlocking the Glove compartment
Για να κλειδώσετε το ντουλαπάκι του συνοδηγού:
Ikon röd pil 1

Τοποθετήστε το αποσπώμενο κλειδί στην κλειδαριά του ντουλαπιού συνοδηγού σύμφωνα με την παραπάνω εικόνα.

Ikon röd pil 2

Γυρίστε το αποσπώμενο κλειδί 90 μοίρες δεξιόστροφα.

Ikon röd pil 3

Αφαιρέστε το αποσπώμενο κλειδί.

  • Για να το ξεκλειδώσετε, ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία.

Για πληροφορίες σχετικά με το κλείδωμα προσωπικών αποθηκευτικών χώρων, βλ. Κλείδωμα προσωπικών αποθηκευτικών χώρων*.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Σχετικά έγγραφα