Το εγχειρίδιο κατόχου και το περιβάλλον

Ο πολτός χαρτιού για ένα εκτυπωμένο εγχειρίδιο κατόχου προέρχεται από δάση που έχουν πιστοποιηθεί από το Forest Stewardship Council (FSC)® ή από άλλες ελεγχόμενες πηγές.

Το σύμβολο FSC® σημαίνει ότι ο πολτός χαρτιού που έχει χρησιμοποιηθεί σε ένα εκτυπωμένο εγχειρίδιο κατόχου προέρχεται από δάση που έχουν πιστοποιηθεί από το FSC® ή από άλλες ελεγχόμενες πηγές.

P1-P2-P3-11w46-Logotyp för Mixed sources, FSC-certifiering