Cruise control*

Το Cruise control (CC – Cruise Control) βοηθά τον οδηγό να διατηρεί μια σταθερή ταχύτητα, ώστε η οδήγηση να είναι πιο χαλαρή σε αυτοκινητοδρόμους και σε μακρείς, ευθείς δρόμους με σταθερή ροή οχημάτων.

Γενική επισκόπηση

P4-1420-Farthållare Rattknappar u LIM
Κουμπιά στο τιμόνι και τον πίνακα οργάνων σε αυτοκίνητα χωρίς ρυθμιστή ταχύτητας (κόφτη)1.
P4-1220-Farthållare Rattknappar m LIM
Κουμπιά στο τιμόνι και τον πίνακα οργάνων σε αυτοκίνητα με ρυθμιστή ταχύτητας (κόφτη)1.
  1. Ikon röd cirkel 1Cruise control - Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση.
  2. Ikon röd cirkel 2Η κατάσταση αναμονής αναστέλλεται και ανακτάται η αποθηκευμένη ταχύτητα.
  3. Ikon röd cirkel 3 Κατάσταση αναμονής
  4. Ikon röd cirkel 4Ενεργοποίηση και ρύθμιση της ταχύτητας.
  5. Ikon röd cirkel 5Επιλεγμένη ταχύτητα (ΓΚΡΙ = κατάσταση αναμονής).
  6. Ikon röd cirkel 6Επιλεγμένη ταχύτητα (ΓΚΡΙ = κατάσταση αναμονής).

 Προειδοποίηση

Ο οδηγός πρέπει πάντοτε να δίνει προσοχή στις κυκλοφοριακές συνθήκες και να είναι έτοιμος να παρέμβει όταν το cruise control δεν διατηρεί την κατάλληλη ταχύτητα ή/και απόσταση.

Ο οδηγός φέρει πάντοτε την απόλυτη ευθύνη να διασφαλίζει ότι το αυτοκίνητο οδηγείται σωστά.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Στους εξουσιοδοτημένους διανομείς της Volvo υπάρχουν οι τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τα όσα ισχύουν στην εκάστοτε αγορά.