Αλλαγή κατόχου

Σε περίπτωση αλλαγής κατόχου είναι σημαντικό να επαναφέρετε όλα τα δεδομένα χρήστη και τις ρυθμίσεις του συστήματος στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Για επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων, πατήστε MY CAR στην κεντρική κονσόλα, στη συνέχεια OK/MENU και επιλέξτε SettingsReset to factory settings.

Τα δεδομένα χρήστη μηδενίζονται (π.χ. για εφαρμογές, εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο) και οι προσωπικές ρυθμίσεις στα μενού (για παράδειγμα ρυθμίσεις κλιματισμού, ρυθμίσεις οχήματος) επαναφέρονται στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Για αυτοκίνητα με Volvo On Call, VOC* οι προσωπικές ρυθμίσεις που είναι αποθηκευμένες στο αυτοκίνητο διαγράφονται. Για να ακυρώσετε τη συνδρομή στην υπηρεσία VOC, βλ. Αλλαγή κατόχου σε αυτοκίνητα με Volvo On Call*.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.