Αυτόματος συντονισμός ραδιοφώνου

Το ραδιόφωνο συλλέγει και συνδυάζει αυτόματα μία λίστα ραδιοφωνικών σταθμών την οποία χρησιμοποιεί η λειτουργία αυτόματου συντονισμού ραδιοφώνου.

Αν έχει οριστεί αυτόματος συντονισμός ραδιοφώνου, ο συντονισμός του ραδιοφώνου μπορεί να γίνει σε κανονική προβολή και στη λίστα σταθμών.

Συντονισμός ραδιοφώνου σε κανονική προβολή

Στιγμιαίο πάτημα - Στην κανονική προβολή για την πηγή FM στο P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow left / P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow right στην κεντρική κονσόλα (ή στα χειριστήρια στο τιμόνι).
Το ραδιόφωνο περνά στον προηγούμενο/επόμενο αποθηκευμένο σταθμό.
Παρατεταμένο πάτημα - Στην κανονική προβολή για την πηγή FM στο P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow left / P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow right στην κεντρική κονσόλα (ή στα χειριστήρια στο τιμόνι).
Το ραδιόφωνο περνά στον προηγούμενο/επόμενο διαθέσιμο σταθμό.

Συντονισμός ραδιοφώνου στη λίστα σταθμών

Στην κανονική προβολή για την πηγή FM, γυρίστε το TUNE - εμφανίζεται το FM station list.
Γυρίστε το TUNE σε ένα σταθμό και επιλέξτε τον χρησιμοποιώντας το OK/MENU.

Επιλέξτε εναλλακτικά αυτόματο και χειροκίνητο συντονισμό ραδιοφώνου στη λίστα σταθμών, πατώντας το INFO στην κεντρική κονσόλα.

Σχετικά έγγραφα