Πληροφορίες σχετικά με το τρέχον τηλεοπτικό* πρόγραμμα

Πατήστε το κουμπί INFO για να εμφανιστούν οι πληροφορίες για το τρέχον πρόγραμμα, το επόμενο πρόγραμμα και η ώρα έναρξής του.

Εάν πατήσετε ακόμη μία φορά το κουμπί INFO, ενδέχεται ορισμένες φορές να εμφανιστούν πρόσθετες πληροφορίες για το τρέχον πρόγραμμα, όπως η ώρα έναρξης και ολοκλήρωσης του προγράμματος και μια σύντομη περιγραφή του προγράμματος.

Για να επιστρέψετε στην τηλεοπτική εικόνα, περιμένετε αρκετά δευτερόλεπτα ή πατήστε EXIT.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.