Προβολείς - ρύθμιση δέσμης προβολέων

Αν το αυτοκίνητο διαθέτει προβολείς Active Xenon και λειτουργία Ενεργής μεγάλης σκάλας, τότε η δέσμη προβολέων χρειάζεται επαναρύθμιση όταν αλλάζετε τη ρύθμιση οδήγησης από τη δεξιά στην αριστερή πλευρά της κυκλοφορίας και αντίστροφα.

Προβολείς Active Xenon*

Η δέσμη προβολέων δεν χρειάζεται ρύθμιση στα αυτοκίνητα χωρίς τη λειτουργία Ενεργής μεγάλης σκάλα*. Η δέσμη προβολέων έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε μη θαμπώνει τους οδηγούς των επερχόμενων οχημάτων.

Ρύθμιση της δέσμης προβολέων χρειάζεται για αυτοκίνητα με Ενεργή μεγάλη σκάλα. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σταματημένο με τον κινητήρα σε λειτουργία κατά τη ρύθμιση της δέσμης προβολέων για οδήγηση στο δεξί ή το αριστερό ρεύμα κυκλοφορίας.

Η αλλαγή της δέσμης προβολέων πραγματοποιείται στο σύστημα του μενού MY CAR, βλ. MY CAR.

Προβολείς αλογόνου

Η δέσμη προβολέων δεν χρειάζεται ρύθμιση. Η δέσμη προβολέων έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε μη θαμπώνει τους οδηγούς των επερχόμενων οχημάτων.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.