Ελαστικά - δείκτης φορτίου

Ο δείκτης φορτίου δείχνει την ικανότητα ενός ελαστικού να φέρει συγκεκριμένο φορτίο.

Κάθε ελαστικό έχει μια συγκεκριμένη φέρουσα ικανότητα, ένα δείκτη φορτίου (LI). Το βάρος του αυτοκινήτου καθορίζει τη φέρουσα ικανότητα που απαιτείται από τα ελαστικά. Ο μικρότερος επιτρεπόμενος δείκτης αναγράφεται στον πίνακα δεικτών φορτίου, βλ. ενότητα "Προδιαγραφές" στο έντυπο εγχειρίδιο κατόχου.