Ελαστικά - συντήρηση

Μεταξύ άλλων, ο σκοπός των ελαστικών είναι να φέρουν φορτίο, να παρέχουν πρόσφυση στο οδόστρωμα, να αποσβένουν τους κραδασμούς και να προστατεύουν τη ζάντα από τη φθορά.

Οδηγικά χαρακτηριστικά

Τα ελαστικά επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τα οδηγικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου. Ο τύπος του ελαστικού, οι διαστάσεις, η πίεση των ελαστικών και ο δείκτης ταχύτητας έχουν μεγάλη σημασία για την απόδοση του αυτοκινήτου.

Ηλικία ελαστικού

Όλα τα ελαστικά που είναι παλαιότερα των 6 ετών πρέπει να ελέγχονται από ειδικό, ακόμη κι αν δεν φαίνονται φθαρμένα. Τα ελαστικά φθείρονται με το πέρασμα του χρόνου και αποσυντίθενται ακόμη κι αν χρησιμοποιούνται λίγο ή καθόλου. Επομένως η απόδοση των ελαστικών μπορεί να μειωθεί. Αυτό ισχύει για όλα τα ελαστικά που αποθηκεύονται για μελλοντική χρήση. Τυχόν ρωγμές ή αλλοίωση του χρώματος των ελαστικών αποτελούν ενδείξεις ακαταλληλότητας του ελαστικού για χρήση.

Καινούρια ελαστικά

P3-1020-Däckens ålder

Τα ελαστικά είναι είδη που φθείρονται. Μετά από μερικά χρόνια, αρχίζουν να σκληραίνουν και τα χαρακτηριστικά/η ικανότητα τριβής τους σταδιακά μειώνονται. Γι αυτό, κατά την αντικατάσταση των ελαστικών, ζητήστε όσο το δυνατόν πιο καινούργια ελαστικά. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα χειμερινά ελαστικά. Τα τελευταία τέσσερα ψηφία του αριθμού δηλώνουν την εβδομάδα και το έτος κατασκευής. Πρόκειται για τη σήμανση DOT (Department of Transportation) του ελαστικού, και αναγράφεται με τη μορφή τεσσάρων ψηφίων, για παράδειγμα 1510. Το ελαστικό στην εικόνα κατασκευάστηκε την 15η εβδομάδα του 2010.

Καλοκαιρινά και χειμερινά ελαστικά

Κατά την αντικατάσταση των θερινών και των χειμερινών ελαστικών, τα ελαστικά πρέπει να σημαδεύονται ανάλογα με την πλευρά του αυτοκινήτου στην οποία ήταν τοποθετημένα, για παράδειγμα L για αριστερά και R για δεξιά.

Φθορά και συντήρηση

Όσο πιο σωστή είναι η πίεση των ελαστικών τόσο πιο ομοιόμορφη είναι η φθορά. Ο τρόπος που οδηγείτε, η πίεση των ελαστικών, οι κλιματολογικές συνθήκες και η κατάσταση του οδοστρώματος επηρεάζουν τη γήρανση και τη φθορά των ελαστικών σας.

Για να αποφύγετε τις διαφορές στο βάθος του πέλματος και στη φθορά των ελαστικών, μπορείτε να εναλλάσσετε τα μπροστινά με τα πίσω ελαστικά. Η κατάλληλη διανυθείσα απόσταση για την πρώτη αλλαγή είναι περίπου 5000 km και στη συνέχεια κάθε 10000 km.

Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για τον έλεγχο του βάθους του πέλματος. Αν υπάρχουν ήδη σημαντικές διαφορές στη φθορά (διαφορά> 1 mm στο βάθος του πέλματος) ανάμεσα στα ελαστικά, τότε τα ελαστικά με τη μικρότερη φθορά πρέπει να τοποθετηθούν στον πίσω άξονα. Η υποστροφή συνήθως διορθώνεται ευκολότερα από την υπερστροφή, και έχει ως αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να εξακολουθήσει να κινείται σε ευθεία γραμμή αντί το πίσω μέρος να αρχίσει να ολισθαίνει προς τη μία πλευρά, με κίνδυνο ο οδηγός να χάσει εντελώς τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Για αυτό το λόγο είναι σημαντικό οι πίσω τροχοί να μη χάσουν ποτέ την πρόσφυσή τους πριν από τους μπροστινούς τροχούς.

 Προειδοποίηση

Εάν το ελαστικό υποστεί ζημιά, μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Αποθήκευση

Οι τροχοί με τοποθετημένα τα ελαστικά πρέπει να αποθηκεύονται σε οριζόντια θέση ή κρεμασμένοι - ποτέ όρθιοι.