Ρυθμιστής ταχύτητας - προσωρινή απενεργοποίηση και κατάσταση αναμονής

Ο ρυθμιστής ταχύτητας ((Speed Limiter)) μπορεί να θεωρηθεί ως ένα αντίστροφο Cruise control - ο οδηγός ρυθμίζει την ταχύτητα χρησιμοποιώντας το πεντάλ γκαζιού αλλά ο ρυθμιστής ταχύτητας δεν του επιτρέπει να υπερβεί ακούσια μια προεπιλεγμένη/καθορισμένη ταχύτητα.
P3-1246-312h-Fartbegränsare Rattknappar
Χειριστήρια στο τιμόνι και πίνακας οργάνων.
  1. Ikon röd cirkel 1Ρυθμιστής ταχύτητας - Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση.
  2. Ikon röd cirkel 2Η κατάσταση αναμονής αναστέλλεται και ανακτάται η αποθηκευμένη ταχύτητα.
  3. Ikon röd cirkel 3 Κατάσταση αναμονής.
  4. Ikon röd cirkel 4Ενεργοποίηση και ρύθμιση της μέγιστης ταχύτητας.
  5. Ikon röd cirkel 5Επιλεγμένη ταχύτητα.
  6. Ikon röd cirkel 6Ρυθμιστής ταχύτητας ενεργός.

Προσωρινή απενεργοποίηση - κατάσταση αναμονής

Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά το ρυθμιστή ταχύτητας και να τον θέσετε σε κατάσταση αναμονής:

Πατήστε το κουμπί Ikon avaktivering farthållare.

Το σημάδι (5) στον πίνακα οργάνων αλλάζει χρώμα από ΠΡΑΣΙΝΟ σε ΛΕΥΚΟ και ο οδηγός μπορεί προσωρινά να υπερβεί την καθορισμένη ανώτατη ταχύτητα.

Ο ρυθμιστής ταχύτητας επανενεργοποιείται με ένα πάτημα στο Ikon farthållare 5. Το σημάδι (5) τότε αλλάζει χρώμα από ΛΕΥΚΟ σε ΠΡΑΣΙΝΟ και η ανώτατη ταχύτητα του αυτοκινήτου περιορίζεται ξανά.

Προσωρινή απενεργοποίηση με το πεντάλ γκαζιού

Μπορείτε επίσης να θέσετε το ρυθμιστή ταχύτητας σε κατάσταση αναμονής με το πεντάλ γκαζιού, π.χ. για να επιταχύνετε γρήγορα για να αποφύγετε μια επικίνδυνη κατάσταση:

Πατήστε το πεντάλ γκαζιού μέχρι τέρμα.

Στον πίνακα οργάνων απεικονίζεται η αποθηκευμένη ανώτατη ταχύτητα με ένα έγχρωμο σημάδι (5) και ο οδηγός μπορεί προσωρινά να υπερβεί την καθορισμένη ανώτατη ταχύτητα - το σημάδι (5) αλλάζει χρώμα από ΠΡΑΣΙΝΟ σε ΛΕΥΚΟ σε αυτό το διάστημα.

Ο ρυθμιστής ταχύτητας επανενεργοποιείται αυτόματα όταν σηκώσετε το πόδι σας από το πεντάλ γκαζιού και η ταχύτητα του αυτοκινήτου μειώνεται κάτω από την επιλεγμένη/αποθηκευμένη μέγιστη ταχύτητα - το σημάδι (5) στην οθόνη αλλάζει χρώμα από ΛΕΥΚΟ σε ΠΡΑΣΙΝΟ και η μέγιστη ταχύτητα του αυτοκινήτου περιορίζεται ξανά.