Ήχος και πολυμέσα - γενικές ρυθμίσεις ήχου

Γενικές ρυθμίσεις ήχου για το ηχοσύστημα πολυμέσων.

Πατήστε το κουμπί SOUND για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων ήχου (Bass, Treble, κ.λπ.). Γυρίστε το TUNE για κύλιση μέχρι την επιλογή σας (π.χ. Treble) και πατήστε OK/MENU για να επιλέξετε.

Προσαρμόστε τη ρύθμιση περιστρέφοντας το κουμπί TUNE και αποθηκεύστε τη ρύθμιση με το OK/MENU. Λάβετε υπόψη ότι η ένταση ήχου μπορεί να ρυθμιστεί μόνο σε ένα συγκεκριμένο εύρος που δεν ενοχλεί. Όταν μια λειτουργία είναι ενεργή (π.χ. σύστημα πλοήγησης), μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου γυρίζοντας το VOL στη θέση ελάχιστης/μέγιστης έντασης.

Συνεχίστε να περιστρέφετε το κουμπί TUNE για να αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλες επιλογές:

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.