Διαδικτυακός χάρτης1 - επιλογές χάρτη

Ρυθμίσεις για διαφορετικές επιλογές χάρτη.
P3/P4-1420-IMAP-menu-Route options-full-screen-map

Πλήρης οθόνη χάρτη

Για να εμφανιστεί ο χάρτης σε πλήρη οθόνη, στην κανονική προβολή για την πηγή, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsMap optionsShow full-screen map. Μαρκάροντας την επιλογή + OK, εμφανίζεται ο χάρτης σε πλήρη οθόνη χωρίς άλλες πληροφορίες για το αυτοκίνητο, όπως θερμοκρασία χώρου επιβατών ή ενεργό τηλεχειριστήριο στην κάτω και πάνω άκρη της οθόνης.

Λειτουργία χάρτη, κατεύθυνση πυξίδας

Για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση της πυξίδας, στην κανονική προβολή για την πηγή, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsMap optionsMap type.

Εδώ επιλέγετε πώς θα εμφανίζεται ο χάρτης στην οθόνη. Ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε με το OK.

 • North up - ο χάρτης εμφανίζεται πάντοτε με το Βορρά στο επάνω μέρος της οθόνης. Το σύμβολο του αυτοκινήτου μετακινείται στην τρέχουσα κατεύθυνση της πυξίδας στην οθόνη.
 • Map heading up - το σύμβολο του αυτοκινήτου βρίσκεται στο κέντρο και είναι πάντοτε στραμμένο προς τα πάνω στην οθόνη. Η εικόνα του χάρτη περιστρέφεται κάτω από το σύμβολο του αυτοκινήτου ανάλογα με τις στροφές του δρόμου.
 • 3D Προς τα επάνω - όπως το Map heading up αλλά 3D χάρτης. Η εικόνα διαφέρει ανάλογα με το ζουμ.

Πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση

Για να ρυθμίσετε τις πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση, στην κανονική προβολή για την πηγή, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsMap optionsPosition information.

Ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε με το OK.

 • Current road - στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα του δρόμου/οδού που βρίσκεται το αυτοκίνητο/κέρσορας.
 • Lat/Long - στην οθόνη εμφανίζονται οι συντεταγμένες της θέσης που βρίσκεται το αυτοκίνητο/κέρσορας.
 • None - στην οθόνη δεν εμφανίζονται πληροφορίες για τη θέση που βρίσκεται το αυτοκίνητο/κέρσορας.

Σημείο ενδιαφέροντος (POI) στο χάρτη

Για να ρυθμίσετε ποιες επιλογές POI θα εμφανίζονται στο χάρτη, στην κανονική προβολή για την πηγή, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsMap optionsPOI symbols.

Εδώ ορίζετε ποιες επιλογές POI θα εμφανίζονται στο χάρτη. Ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε με το OK.

 • Default - εμφανίζονται οι επιλογές POI που έχουν οριστεί με τη λειτουργία Selected.
 • Selected - επιλέξτε με το περιστροφικό κουμπί TUNE + OK για κάθε επιλογή POI που χρειάζεται στην οθόνη.
 • None - δεν εμφανίζονται επιλογές POI.

Για παράδειγμα POI, βλ. Διαδικτυακός χάρτης1 - σύμβολα σημείων ενδιαφέροντος (POI) .

Χρώματα χάρτη

Για να ρυθμίσετε τα χρώματα του χάρτη, στην κανονική προβολή για την πηγή, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsMap optionsMap colours.

Ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε με το OK.

 • Automatic - ένας αισθητήρας φωτός ανιχνεύει αν είναι μέρα ή νύχτα και προσαρμόζει την οθόνη αυτόματα.
 • Day - τα χρώματα και η αντίθεση της οθόνης γίνονται ευκρινή με μεγαλύτερη οξύτητα.
 • Night - τα χρώματα και η αντίθεση της οθόνης προσαρμόζονται για την καλύτερη δυνατή ορατότητα του οδηγού τη νύχτα.

Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας στο χάρτη

Επισημαίνονται με πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο χρώμα στα ερείσματα του δρόμου στο χάρτη όταν υπάρχουν πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας. Πράσινο σημαίνει ομαλή κυκλοφορία, κίτρινο σημαίνει αργή κυκλοφορία και κόκκινο σημαίνει συμφόρηση/μποτιλιάρισμα/ατύχημα.

 Σημείωση

Οι πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές/χώρες.

Οι περιοχές στις οποίες γίνεται μετάδοση πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας επεκτείνονται διαρκώς.

Για να εμφανίζονται οι πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας, στην κανονική προβολή για την πηγή, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsMap optionsTraffic on map.

 1. 1 Ισχύει σε ορισμένες αγορές.