Αντικατάσταση λαμπτήρα - προβολείς

Η αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων των προβολέων γίνεται από το χώρο του κινητήρα. Πρώτα λασκάρετε και αφαιρέστε ολόκληρο τον προβολέα.

Αφαίρεση του προβολέα

Το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου πρέπει να βρίσκεται στη θέση 0, βλ. Θέσεις κλειδιού - λειτουργίες σε διαφορετικά επίπεδα.

P3-1320-S60/V60/V60H Headlight removal 2
Ikon röd pil 1Τραβήξτε έξω τους ασφαλιστικούς πείρους του προβολέα.
Ikon röd pil 2Αφαιρέστε τον προβολέα, γέρνοντας και τραβώντας τον εναλλάξ προς τα έξω.

 Σημαντικό

Μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο, μόνο τη φίσα.
P3-1320-S60/V60/V60H Headlight removal 3
Ikon röd pil 3 Αποσυνδέστε τη φίσα του προβολέα κρατώντας το κλιπ πατημένο με τον αντίχειρά σας.
Ikon röd pil 4 Ενώ ταυτόχρονα τραβάτε τη φίσα προς τα έξω με το άλλο χέρι.
5.Ανασηκώστε και βγάλτε ολόκληρο τον προβολέα και τοποθετήστε τον σε μια μαλακή επιφάνεια για να μην προκληθεί ζημιά στο κρύσταλλο.
6.Αντικαταστήστε το σχετικό λαμπτήρα.

Στερέωση του προβολέα

P3-1320-S60/V60/V60H Headlight fastening
Συνδέστε τη φίσα, θα πρέπει να ακούσετε ένα "κλικ".

Επανατοποθετήστε στη θέση του τον προβολέα και τους ασφαλιστικούς πείρους. Ο κοντός πείρος τοποθετείται κοντά στη μάσκα του ψυγείου. Βεβαιωθείτε ότι έχουν κουμπώσει σωστά.

Ελέγξτε τα φώτα.

Πρέπει να έχετε στερεώσει σωστά τον προβολέα και τη φίσα στη θέση τους πριν ανάψετε τα φώτα ή πριν βάλετε το τηλεχειριστήριο-κλειδί στο διακόπτη της μίζας.