Υγρό ψεκαστήρων - πλήρωση

Το υγρό ψεκαστήρων χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των προβολέων και των παραθύρων. Το υγρό ψεκαστήρων με αντιψυκτικό πρέπει να χρησιμοποιείται όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από το σημείο πήξης.
P3-1320-S60/V60-refilling washing fluid

Για να συμπληρώσετε υγρό ψεκαστήρων, ανοίξτε το μπλε καπάκι.

Οι ψεκαστήρες του παρμπρίζ και των προβολέων χρησιμοποιούν το ίδιο δοχείο υγρού.

 Σημείωση

Όταν απομένει περίπου 1 λίτρο υγρού ψεκαστήρων στο δοχείο, στον πίνακα οργάνων θα εμφανιστεί ένα μήνυμα να συμπληρώσετε υγρό ψεκαστήρων μαζί με τη λυχνία P3/P4-1517-Washer fluid -symbol.

Συνιστώμενες προδιαγραφές: Υγρό ψεκαστήρων που συνιστάται από τη Volvo - με προστασία κατά του παγώματος όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες και κάτω από το σημείο πήξης.

 Σημαντικό

Χρησιμοποιείτε γνήσιο υγρό ψεκαστήρων Volvo ή αντίστοιχο, με συνιστώμενο pH μεταξύ 6 και 8, στο τελικό διάλυμα (π.χ. σε αναλογία 1:1 με απεσταγμένο νερό).

 Σημαντικό

Χρησιμοποιείτε υγρό ψεκαστήρων με αντιψυκτικό όταν η θερμοκρασία βρίσκεται κάτω από το μηδέν, για να μην παγώσει η αντλία, το δοχείο και οι εύκαμπτοι σωλήνες.

Όγκος:

  • Αυτοκίνητα με σύστημα πλύσης προβολέων: 5,4 λίτρα.
  • Αυτοκίνητα χωρίς σύστημα πλύσης προβολέων: 4,0 λίτρα.