Κλείδωμα/ξεκλείδωμα - από μέσα

Μπορείτε να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε όλες τις πόρτες και την πόρτα του χώρου αποσκευών ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας το κουμπί κεντρικού κλειδώματος στην πόρτα του οδηγού και την πόρτα του συνοδηγού*.

Κεντρικό κλείδωμα

P3-s60/V60H Centrallås-knapp förardörr
Κεντρικό κλείδωμα.
  • Πατήστε το ένα άκρο P3-820 Remote key - Icon Lock του κουμπιού για το κλείδωμα - το άλλο άκρο P3-820 Remote key - Icon Unlock για το ξεκλείδωμα.

Πατήστε και το κρατήστε το πατημένο, για να ανοίξουν επίσης όλα τα παράθυρα ταυτόχρονα.*

Ξεκλείδωμα

Μπορείτε να ξεκλειδώσετε μια πόρτα από μέσα με δύο διαφορετικούς τρόπους:

  • Πατήστε το κουμπί κεντρικού κλειδώματος P3-820 Remote key - Icon Unlock.

Με ένα παρατεταμένο πάτημα ανοίγουν επίσης όλα τα παράθυρα* ταυτόχρονα (βλ. επίσης Άνοιγμα όλων των παραθύρων).

  • Τραβήξτε τη λαβή της πόρτας και ανοίξτε την πόρτα - η πόρτα ξεκλειδώνει και ανοίγει με μία κίνηση.

Λυχνία στο κουμπί κλειδώματος

Το κεντρικό κλείδωμα διατίθεται σε δύο εκδόσεις - ο ρόλος της λυχνίας στο κουμπί κεντρικού κλειδώματος για την πόρτα του οδηγού διαφέρει ανάλογα με την έκδοση.

Όταν υπάρχει κουμπί κεντρικού κλειδώματος μόνο στην πόρτα του οδηγού, στις υπόλοιπες πόρτες δεν υπάρχει κουμπί:

  • η αναμμένη λυχνία σημαίνει ότι όλες οι πόρτες είναι κλειδωμένες.

Όταν υπάρχει κουμπί κεντρικού κλειδώματος και στις δύο μπροστινές πόρτες και ηλεκτρικό κουμπί κλειδώματος σε κάθε πίσω πόρτα:

  • Η αναμμένη λυχνία σημαίνει ότι είναι κλειδωμένη μόνο η συγκεκριμένη πόρτα. Όταν όλα τα κουμπιά είναι αναμμένα, όλες οι πόρτες είναι κλειδωμένες.

Κλείδωμα

  • Πατήστε το κουμπί κεντρικού κλειδώματος P3-820 Remote key - Icon Lock - όλες οι κλειστές πόρτες κλειδώνουν.

Με παρατεταμένο πάτημα κλείνουν επίσης όλα τα παράθυρα και η ηλιοροφή ταυτόχρονα (βλ. επίσης Άνοιγμα όλων των παραθύρων).

Κουμπί κλειδώματος* πίσω πόρτες

P3-sv60/V60H Bakdörr Låsknapp el
Η λυχνία στο κουμπί ανάβει όταν η πόρτα είναι κλειδωμένη.

Τα κουμπιά κλειδώματος στις πίσω πόρτες κλειδώνουν την αντίστοιχη πίσω πόρτα.

Για να ξεκλειδώσετε την πόρτα:

  • Τραβήξτε τη λαβή της πόρτας μία φορά - η πόρτα ξεκλειδώνει και ανοίγει.

Αυτόματο κλείδωμα

Οι πόρτες και η πόρτα του χώρου αποσκευών κλειδώνουν αυτόματα όταν το αυτοκίνητο αρχίζει να κινείται.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία στο σύστημα του μενού MY CAR. Για περιγραφή του συστήματος του μενού, βλ. MY CAR.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.