Μετάβαση στη λειτουργία με αέριο*

Στα αυτοκίνητα με κινητήρα Bi-Fuel, υπάρχει ένας διακόπτης για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας με αέριο (CNG - Compressed Natural Gas) και της λειτουργίας με βενζίνη. Βρίσκεται δίπλα στην κεντρική κονσόλα.

Χειρισμός

P3-1517-V70 V60 Bi Fuel - CNG switch

Πατήστε τον διακόπτη για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας με αέριο και της λειτουργίας με βενζίνη.

Τη στιγμή που γίνεται η αλλαγή, μπορεί να ακούσετε ένα "κλικ" στον χώρο αποσκευών. Αυτό είναι φυσιολογικό - ο θόρυβος δημιουργείται όταν ανοίγουν οι βαλβίδες του δοχείου.

Ο διακόπτης έχει δύο θέσεις:
  • Η λυχνία BI-FUEL ανάβει με πράσινο χρώμα - το αυτοκίνητο κινείται με αέριο κίνησης
  • Η λυχνία BI-FUEL ανάβει με πορτοκαλί χρώμα - το αυτοκίνητο κινείται με βενζίνη (ο δείκτης καυσίμου για το αέριο κίνησης σβήνει).

Κατά την εκκίνηση, το αυτοκίνητο λειτουργεί πάντοτε με βενζίνη ακόμη κι αν έχει επιλεγεί η λειτουργία με αέριο. Όταν ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία, το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία με αέριο - συνήθως εντός λίγων δευτερολέπτων από θερμή εκκίνηση.

Κατά την εκκίνηση όταν ο κινητήρας είναι κρύος, θα χρειαστεί περισσότερη ώρα μέχρι το αυτοκίνητο να μεταβεί στη λειτουργία με αέριο, ώστε να διασφαλιστούν οι χαμηλότερες δυνατές εκπομπές καυσαερίων.

προειδοποιητική λυχνία

Αν η προειδοποιητική λυχνία στον διακόπτη ανάψει, ή/και ακούσετε επαναλαμβανόμενα ηχητικά σήματα, σημαίνει ότι το αυτοκίνητο χρειάζεται σέρβις. Για να επιβεβαιώσετε την προειδοποίηση, πατήσετε τον διακόπτη και επισκεφθείτε το πλησιέστερο συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.