Υπολογιστής ταξιδίου - ψηφιακός πίνακας οργάνων

Ο υπολογιστής ταξιδιού του αυτοκινήτου καταγράφει και υπολογίζει τιμές όπως π.χ. απόσταση, κατανάλωση καυσίμου και μέση ταχύτητα κατά την οδήγηση.

Μπορείτε να βλέπετε τις πληροφορίες από τον υπολογιστή ταξιδίου στον πίνακα οργάνων και να τις χειρίζεστε από τα χειριστήρια στον αριστερό μοχλοδιακόπτη και από το μενού του πίνακα οργάνων.

Ο έλεγχος και οι ρυθμίσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν αμέσως μόλις ο πίνακας οργάνων φωτιστεί σε συνδυασμό με το ξεκλείδωμα. Αν δεν ενεργοποιηθεί κάποιος από τους υπολογιστές ταξιδίου εντός 30 δευτερολέπτων περίπου από τη στιγμή που θα ανοίξει η πόρτα του οδηγού, τότε ο φωτισμός οργάνων σβήνει - μετά, για να λειτουργήσει ο υπολογιστής ταξιδίου πρέπει είτε να γυρίσετε το κλειδί στη θέση II είτε να θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία.

 Σημείωση

Εάν εμφανιστεί μήνυμα προειδοποίησης όταν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή ταξιδίου, πρέπει πρώτα να επιβεβαιώσετε το μήνυμα για να μπορέσει να επανενεργοποιηθεί ο υπολογιστής ταξιδίου.

 • Επιβεβαιώστε το μήνυμα, πατώντας στιγμιαία το κουμπί OK στο μοχλοδιακόπτη των φλας.

Χειριστήρια

P4-1246-Färddator High
Υπάρχει η δυνατότητα να εμφανίζονται τρεις επιλογές υπολογιστή ταξιδίου ταυτόχρονα - μία σε κάθε "παράθυρο".
 1. Ikon röd cirkel 1OK - ανοίγει το μενού του πίνακα οργάνων, επιβεβαιώνει μηνύματα ή επιλογές μενού.
 2. Ikon röd cirkel 2Περιστροφικός ρυθμιστής - χρησιμοποιείται για την περιήγηση μεταξύ των επιλογών μενού ή των επιλογών του υπολογιστή ταξιδίου.
 3. Ikon röd cirkel 3RESET - μηδενίζει τον τρέχοντα χιλιομετρητή ή χρησιμοποιείται για μετακίνηση προς τα πίσω στη δομή μενού.

Επιλογές TC

Επιλέξτε ποιος υπολογιστής ταξιδίου θέλετε να φαίνεται:
Για να διασφαλίσετε ότι δεν έχετε ξεχάσει κάποια ρύθμιση ημιτελή - "μηδενίστε" τες πρώτα, πατώντας δύο φορές το RESET.
Γυρίστε τον περιστροφικό ρυθμιστή για να περιηγηθείτε στους συνδυασμούς κεφαλίδων.
Σταματήστε στον συνδυασμό που θέλετε, για να εμφανίζονται διαρκώς αυτά τα δεδομένα διαδρομής στον πίνακα οργάνων.

Μπορείτε να αλλάξετε την οθόνη του υπολογιστή ταξιδίου στον πίνακα οργάνων σε άλλη επιλογή οποιαδήποτε στιγμή στη διάρκεια της διαδρομής. Με μία τις επιλογές, μπορείτε να επιλέξετε να μην εμφανίζεται καθόλου ο υπολογιστής ταξιδίου.

Συνδυασμός κεφαλίδωνΠληροφορία
Μύση κατανόλωσηΧιλιομετρητής T1 + Ένδειξη μετρητήΜέση ταχύτητα
 • Με ένα παρατεταμένο πάτημα στο RESET, μηδενίζεται ο χιλιομετρητής T1.
ΣτιγμιαίαΧιλιομετρητής T2 + Ένδειξη μετρητήΑυτονομία
 • Με ένα παρατεταμένο πάτημα στο RESET, μηδενίζεται ο χιλιομετρητής T2.
ΣτιγμιαίαΈνδειξη μετρητήkmh<>mphkmh<>mph - βλ. ενότητα "Ψηφιακή ένδειξη ταχύτητας".
Δεν υπάρχουν πληροφορίες στον υπολογιστή ταξιδίου.Με αυτή την επιλογή, σβήνουν και οι τρεις ενδείξεις υπολογιστή ταξιδίου και επίσης επισημαίνεται η αρχή/το τέλος της κυκλικής διάταξης.

Μηδενισμός του υπολογιστή ταξιδίου

Χιλιομετρητής

Γυρίστε τον περιστροφικό ρυθμιστή και σταματήστε στον συνδυασμό κεφαλίδας με τον χιλιομετρητή που θέλετε να μηδενιστεί.
Με ένα παρατεταμένο πάτημα στο RESET, μηδενίζεται η τιμή της επιλεγμένης κεφαλίδας.

Μέση ταχύτητα και μέση κατανάλωση

Πατήστε OK για να ανοίξει το μενού του πίνακα οργάνων.
Περιηγηθείτε μέχρι την επιλογή μενού Μηδενισμός υπολογιστή ταξιδίου με τον περιστροφικό ρυθμιστή και επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το OK.
Επιλέξτε μηδενισμό μέσης κατανάλωσης, μέσης ταχύτητας ή και των δύο. Επιβεβαιώστε την επιλογή με το OK.
Ολοκληρώστε πατώντας RESET.

Λειτουργίες στο μενού του πίνακα οργάνων

Το μενού του πίνακα οργάνων περιλαμβάνει επιλογές ρυθμίσεων για τον υπολογιστή ταξιδίου. Ανοίξτε το μενού για να ελέγξετε/ρυθμίσετε τις λειτουργίες στον παρακάτω πίνακα.

Για να διασφαλίσετε ότι δεν έχετε ξεχάσει κάποια ρύθμιση ημιτελή - "μηδενίστε" τες πρώτα, πατώντας δύο φορές το RESET.
Πατήστε το κουμπί OK.
Περιηγηθείτε στις λειτουργίες χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό ρυθμιστή και επιλέξτε/επιβεβαιώστε τη λειτουργία που θέλετε με το OK.
Ολοκληρώστε πατώντας δύο φορές το RESET αφότου ολοκληρώσετε τον έλεγχο/ρύθμιση.
ΛειτουργίεςΠληροφορία
Μηδενισμός υπολογιστή ταξιδίου
 • Μύση κατανόλωση
 • Μέση ταχύτητα

Μηδενίστε την τιμή της μέσης κατανάλωσης καυσίμου και της μέσης ταχύτητας.

Λάβετε υπόψη σας ότι με αυτή τη λειτουργία δεν μηδενίζονται και οι δύο χιλιομετρητές T1 και T2.

Μηνύματα
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Μηνύματα - διευθέτηση.
Θέματα
Επιλέξτε το θέμα για την εμφάνιση του πίνακα οργάνων.
Ρυθμίσεις*

Επιλέξτε Αυτ. ενεργ. ή Απενεργ..

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης*.

Λειτ. Αντίθεση/Λειτ. Χρώμα
Ρύθμιση της φωτεινότητας και της έντασης χρωμάτων του πίνακα οργάνων.
Θερμαντ. στάθμ.*
 • Άμεση εκκίνηση
 • Σύμβολο Χρονοδιακόπτης 1 - οδηγεί στο μενού για να επιλέξετε την ώρα.
 • Σύμβολο Χρονοδιακόπτης 2 - οδηγεί στο μενού για να επιλέξετε την ώρα.

Για την περιγραφή του προγραμματισμού του χρονοδιακόπτη, βλ. Σύστημα προθέρμανσης κινητήρα και χώρου επιβατών* - χρονοδιακόπτης.

Κατάσταση σέρβις
Εμφανίζει τους μήνες και τα διανυθέντα χιλιόμετρα που απομένουν μέχρι το επόμενο σέρβις.
Στάθμη λαδιού1
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Λάδι κινητήρα - έλεγχος και πλήρωση.
 1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
 2. 1 Ορισμένοι κινητήρες.