Κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού - θέση

Το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού, Temporary Mobility Kit (TMK), χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση της διάτρησης και για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της πίεσης των ελαστικών.

Θέση του κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού

P3-1020-V60 TSS

Το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού βρίσκεται κάτω από το δάπεδο στο χώρο αποσκευών.

Ισχύει για αυτοκίνητα Bi-Fuel*

P3-1517-V60-Bi Fuel-temporary mobility kit in luggage comp.
Το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού βρίσκεται πίσω από ένα πλευρικό κάλυμμα στον χώρο αποσκευών.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.