Τετρακίνηση - (AWD)*

Η βέλτιστη πρόσφυση επιτυγχάνεται με το σύστημα τετρακίνησης.

Η τετρακίνηση είναι μόνιμη

P3-0909 AWD princip

Τετρακίνηση (All Wheel Drive) σημαίνει ότι και οι τέσσερις τροχοί του αυτοκνήτου περιστρέφονται ταυτόχρονα.

Η ισχύς κατανέμεται αυτόματα μεταξύ των μπροστινών και των πίσω τροχών. Ένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα συμπλέκτη κατανέμει την ισχύ στους τροχούς με την καλύτερη πρόσφυση στο τρέχον οδόστρωμα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται καλύτερη πρόσφυση και αποτρέπεται το σπινάρισμα των τροχών. Υπό κανονικές συνθήκες οδήγησης, το μεγαλύτερος μέρος της ισχύος μεταδίδεται στους μπροστινούς τροχούς.

Η τετρακίνηση αυξάνει την ασφάλεια κατά την οδήγηση σε βροχή, χιόνι και πάγο.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.