Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων - προδιαγραφές και όγκος

Το συνιστώμενο λάδι κιβωτίου ταχυτήτων και ο όγκος για κάθε έκδοση κιβωτίου ταχυτήτων αναγράφονται στον πίνακα.

Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτωνΌγκος (λίτρα)Συνιστώμενο υγρό μετάδοσης
M66περίπου 1,45 BOT 350M3

 Σημείωση

Το λάδι του κιβωτίου ταχυτήτων δεν χρειάζεται αλλαγή υπό κανονικές συνθήκες οδήγησης. Ωστόσο μπορεί να χρειαστεί αλλαγή σε αντίξοες συνθήκες οδήγησης.

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτωνΌγκος (λίτρα)Συνιστώμενο υγρό μετάδοσης
TF-71SCπερίπου 6,8AW1
TF-80SCπερίπου 7,0AW1
TF-80SDπερίπου 7,0AW1
TG-81SC

περίπου 6,61

περίπου 7,52

AW1

 Σημείωση

Το λάδι του κιβωτίου ταχυτήτων δεν χρειάζεται αλλαγή υπό κανονικές συνθήκες οδήγησης. Ωστόσο μπορεί να χρειαστεί αλλαγή σε αντίξοες συνθήκες οδήγησης.
  1. 1 Βενζινοκινητήρες
  2. 2 Πετρελαιοκινητήρες