Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης* - μπροστά

Το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης χρησιμοποιείται βοηθητικά κατά τη στάθμευση. Ένα ηχητικό σήμα και οι ενδείξεις στην οθόνη της κεντρικής κονσόλας δείχνουν την απόσταση έως τα αντικείμενα που έχουν ανιχνευτεί.

Το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης ενεργοποιείται αυτόματα όταν ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία - ανάβει η λυχνία On/Off στο διακόπτη. Εάν απενεργοποιήσετε την υποβοήθηση στάθμευσης με το διακόπτη, η λυχνία σβήνει.

P3-sv60/V60H Parkeringshjälp Framåt

Η απόσταση που καλύπτει το σύστημα στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου είναι περίπου 0,8 μέτρα. Το ηχητικό σήμα για τα εμπόδια μπροστά από το αυτοκίνητο ακούγεται από ένα από τα μπροστινά ηχεία.

Το μπροστινό σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης είναι ενεργό σε ταχύτητες έως 10 km/h (6 mph). Η λυχνία στο κουμπί ανάβει ως ένδειξη ότι το σύστημα είναι ενεργοποιημένο. Όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου μειωθεί κάτω από τα 10 km/h (6 mph), το σύστημα ενεργοποιείται ξανά.

 Σημείωση

Το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης απενεργοποιείται όταν ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο ή όταν επιλέξετε τη θέση P αν το αυτοκίνητο διαθέτει αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

 Σημαντικό

Όταν έχουν τοποθετηθεί πρόσθετες λάμπες: Πρέπει να θυμάστε ότι δεν πρέπει να εμποδίζουν τους αισθητήρες – οι πρόσθετες λάμπες μπορεί να ανιχνευτούν ως εμπόδια.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.