Φωνητική αναγνώριση - ραδιόφωνο

Χρησιμοποιήστε το φωνητικό χειρισμό στο ραδιόφωνο π.χ. για να αλλάξετε σταθμό.

Οι παρακάτω διάλογοι είναι απλώς ενδεικτικοί, η απάντηση του συστήματος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση.

Αλλαγή σταθμού

Ο παρακάτω διάλογος με φωνητικές εντολές αλλάζει το ραδιοφωνικό σταθμό.
Ο χρήστης αρχίζει το διάλογο λέγοντας: "Επιλογή σταθμού".
Το σύστημα απαντά: "Πείτε το όνομα του σταθμού".
Πείτε το όνομα του ραδιοφωνικού σταθμού.
Το σύστημα μεταβαίνει στη μετάδοση του ραδιοφωνικού σταθμού.

Αλλαγή συχνότητας

Το σύστημα καταλαβαίνει τους αριθμούς από 87,5 (ογδόντα επτά κόμμα πέντε) έως 108,0 (εκατόν οκτώ).

Ο παρακάτω διάλογος με φωνητικές εντολές αλλάζει τη ραδιοφωνική συχνότητα.
Ο χρήστης αρχίζει το διάλογο λέγοντας: "Συχνότητα".
Το σύστημα απαντά: "Πείτε τη συχνότητα".
Πείτε μια συχνότητα μεταξύ 87,5 και 108,0 μεγάκυκλους.
Το σύστημα μεταβαίνει στη ραδιοφωνική συχνότητα.

Περισσότερες εντολές

Περισσότερες εντολές για το χειρισμό του ραδιοφώνου μέσω φωνητικής αναγνώρισης μπορείτε να βρείτε στην κανονική προβολή για το MY CAR πατώντας OK/MENU και στη συνέχεια επιλέγοντας SettingsVoice control settingsCommand listRadio commands.