Σύστημα προθέρμανσης κινητήρα και χώρου επιβατών* - μηνύματα

Οι ενδεικτικές λυχνίες και τα μηνύματα οθόνης σχετικά με το σύστημα προθέρμανσης κινητήρα και χώρου επιβατών διαφέρουν ανάλογα εάν ο πίνακας οργάνων είναι αναλογικός ή ψηφιακός.
Px-1420-Symbol Fuel heater

Όταν ο θερμαντήρας έχει ενεργοποιηθεί, ανάβει η λυχνία θέρμανσης στην οθόνη πληροφοριών.

Όταν έχει ενεργοποιηθεί ένας από τους χρονοδιακόπτες, η λυχνία του ενεργοποιημένου χρονοδιακόπτη ανάβει στην οθόνη ενώ ταυτόχρονα εμφανίζεται και η προκαθορισμένη ώρα δίπλα στη λυχνία.

P4-1246 Symbol Fuel heater Activated timer - analog

Λυχνία για τον ενεργοποιημένο χρονοδιακόπτη στον αναλογικό πίνακα οργάνων.

P4-1246 Symbol Fuel heater Activated timer - digital

Λυχνία για τον ενεργοποιημένο χρονοδιακόπτη στον ψηφιακό πίνακα οργάνων.

Στον πίνακα παρατίθενται οι λυχνίες και το κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη.

ΛυχνίαμήνυμαΕρμηνεία
Px-1420-Symbol Fuel heaterΤο σύστημα προθέρμανσης έχει ενεργοποιηθεί και βρίσκεται σε λειτουργία.

Px-1420-Symbol Fuel heater

P3007-Symbol LågBatterinivå

Θερμαντήρας καυσίμ. σταμ. Εξοικονόμ. ισχύος μπαταρίαςΤο σύστημα προθέρμανσης έχει απενεργοποιηθεί από το ηλεκτρονικό σύστημα του αυτοκινήτου για να διευκολυνθεί η εκκίνηση του κινητήρα.

Px-1420-Symbol Fuel heater

Symbol bränslenivå

Η λειτουργία του θερμαντ. καυσίμου διακόπηκε Στάθμη καυσίμου χαμηλήΗ έναρξη λειτουργίας του θερμαντήρα δεν είναι εφικτή διότι η στάθμη καυσίμου είναι πολύ χαμηλή - αυτό συμβαίνει για να διευκολυνθεί η εκκίνηση του κινητήρα καθώς και η οδήγηση για 50 km περίπου.
Px-1420-Symbol Fuel heater serviceΘερμαντήρας καυσίμου Απαιτείται σέρβιςΤο σύστημα θέρμανσης δεν λειτουργεί. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο για επισκευή. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Το κείμενο στην οθόνη σβήνει αυτόματα μετά από ένα χρονικό διάστημα ή εάν πατήσετε μία φορά το κουμπί OK στο μοχλοδιακόπτη των φλας.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.