Οδήγηση με τρέιλερ*

Όταν οδηγείτε με τρέιλερ, υπάρχουν κάποια σημαντικά ζητήματα που πρέπει να λάβετε υπόψη σας σχετικά π.χ. τον κοτσαδόρο, το τρέιλερ και την τοποθέτηση του φορτίου στο τρέιλερ.

Το ωφέλιμο φορτίο εξαρτάται από το απόβαρο του αυτοκινήτου. Το ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου μειώνεται κατά το συνολικό βάρος των επιβατών και όλων των αξεσουάρ, π.χ. του κοτσαδόρου. Για περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες, βλ. Βάρη.

Εάν ο κοτσαδόρος έχει τοποθετηθεί από τη Volvo, το αυτοκίνητο παραδίδεται με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για οδήγηση με τρέιλερ.

 • Ο κοτσαδόρος του αυτοκινήτου πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου.
 • Εάν ο κοτσαδόρος τοποθετήθηκε εκ των υστέρων, πρέπει να ελέγξετε σε διανομέα της Volvo ότι το αυτοκίνητο είναι κατάλληλα εξοπλισμένο για οδήγηση με τρέιλερ.
 • Τοποθετήστε το φορτίο στο τρέιλερ έτσι ώστε το βάρος στον κοτσαδόρο να είναι σύμφωνο με το υποδεικνυόμενο μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο στην κεφαλή του κοτσαδόρου.
 • Φουσκώστε τα ελαστικά στη συνιστώμενη πίεση για οδήγηση με πλήρες φορτίο. Για πληροφορίες σχετικά με την πίεση των ελαστικών, βλ. Ελαστικά - εγκεκριμένες πιέσεις ελαστικών.
 • Ο κινητήρας καταπονείται περισσότερο από το σύνηθες κατά την οδήγηση με τρέιλερ.
 • Μη ρυμουλκείτε βαρύ τρέιλερ όταν το αυτοκίνητο είναι καινούργιο. Περιμένετε να διανύσει πρώτα τουλάχιστον 1000 km.
 • Τα φρένα καταπονούνται πολύ περισσότερο απ' ό,τι συνήθως σε μεγάλες και απότομες κατηφόρες. Επιλέξτε χαμηλότερη σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων και προσαρμόστε την ταχύτητά σας.
 • Για λόγους ασφαλείας, όταν στο αυτοκίνητο υπάρχει συνδεδεμένο τρέιλερ, δεν πρέπει να υπερβαίνετε τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα. Τηρείτε την κείμενη νομοθεσία για τα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας και το μέγιστο βάρος.
 • Διατηρήστε χαμηλή ταχύτητα κατά την οδήγηση με τρέιλερ σε μεγάλη, απότομη ανηφόρα.
 • Αποφεύγετε την οδήγηση με τρέιλερ σε επιφάνειες με κλίση μεγαλύτερη από 12 %.

Καλώδιο τρέιλερ

Αν ο κοτσαδόρος του αυτοκινήτου έχει φις 13 ακίδων και το τρέιλερ έχει φις 7 ακίδων, χρειάζεται προσαρμογέας. Χρησιμοποιήστε καλώδιο προσαρμογέα εγκεκριμένο από τη Volvo. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν ακουμπά στο έδαφος.

Φλας και φώτα φρένων στο τρέιλερ

Εάν κάποιος από τους λαμπτήρες των φλας στο τρέιλερ έχει καεί, η ενδεικτική λυχνία των φλας στον πίνακα οργάνων αναβοσβήνει γρηγορότερα απ' ό,τι συνήθως και στην οθόνη πληροφοριών εμφανίζεται το μήνυμα Βλάβη στα φλας του τρέιλερ.

Εάν κάποιος από τους λαμπτήρες του φωτός φρένων του τρέιλερ έχει καεί, εμφανίζεται το μήνυμα Βλάβη φωτός φρένων του τρέιλερ.

Έλεγχος ύψους ανάρτησης*

Τα πίσω αμορτισέρ διατηρούν σταθερό το ύψος της ανάρτησης ανεξάρτητα από το φορτίο του αυτοκινήτου (έως το ανώτατο επιτρεπτό βάρος). Όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο, το πίσω μέρος του αυτοκινήτου χαμηλώνει ελαφρώς - αυτό είναι φυσιολογικό

Βάρος τρέιλερ

Για πληροφορίες σχετικά με το επιτρεπτό βάρους του τρέιλερ της Volvo, βλ. Δυνατότητα ρυμούλκησης και φορτίο κεφαλής κοτσαδόρου.

 Σημείωση

Τα επίσημα μέγιστα φορτία τρέιλερ είναι αυτά που επιτρέπονται από τη Volvo. Η εκάστοτε εθνική νομοθεσία οδικής κυκλοφορίας μπορεί να περιορίζει ακόμη περισσότερο τα φορτία τρέιλερ και τις ταχύτητες κίνησης. Ο κοτσαδόρος μπορεί να έχει πιστοποιηθεί για ρυμούλκηση φορτίων μεγαλύτερων ή μικρότερων από αυτά που μπορεί να ρυμουλκήσει το αυτοκίνητο.

 Προειδοποίηση

Ακολουθήστε τις υποδεικνυόμενες οδηγίες για φορτία τρέιλερ. Διαφορετικά, μπορεί να είναι δύσκολο να ελέγξετε το αυτοκίνητο και το τρέιλερ σε περίπτωση απότομων ελιγμών και κατά την πέδηση.
 1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.