Ανεφοδιασμός καυσίμου

Σημαντικά πράγματα που πρέπει να θυμάστε κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμου.

Τάπα του ρεζερβουάρ, άνοιγμα/κλείσιμο

P3-sv60/V60H Tanklucka Varning + Lockparkering
Μπορείτε να στερεώσετε την τάπα καυσίμου στο πορτάκι του ρεζερβουάρ.

Η πίεση στο ρεζερβουάρ ενδέχεται να αυξηθεί υπερβολικά όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή. Ανοίξτε την τάπα αργά.

  • Μετά τον ανεφοδιασμό καυσίμου - επανατοποθετήστε την τάπα και περιστρέψτε τη μέχρι να ακούσετε ένα ή περισσότερα "κλικ".

Ανεφοδιασμός καυσίμου

  • Μη γεμίζετε υπερβολικά το ρεζερβουάρ, αλλά σταματήστε τον ανεφοδιασμό καυσίμου όταν διακοπεί η παροχή από την αντλία του πρατηρίου καυσίμου την πρώτη φορά.

 Σημείωση

Τυχόν υπερπλήρωση μπορεί να οδηγήσει σε υπερχείλιση του ρεζερβουάρ όταν ο καιρός είναι ζεστός.

Πλήρωση από δοχείο καυσίμου1

Κατά την πλήρωση από δοχείο καυσίμου, χρησιμοποιήστε το χωνί που βρίσκεται κάτω από το άνοιγμα του δαπέδου στο χώρο αποσκευών.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει καλά το σωλήνα του χωνιού μέσα στο στόμιο πλήρωσης. Το στόμιο πλήρωσης φέρει ένα ανοιγόμενο κάλυμμα και ο σωλήνας από το χωνί πρέπει να εισέλθει πιο μέσα από το κάλυμμα για να αρχίσει η πλήρωση.

  1. 1 Ισχύει μόνο για αυτοκίνητα με πετρελαιοκινητήρα.