Φορτίο στην οροφή

Οι συνιστώμενες σχάρες οροφής για φορτία στην οροφή είναι αυτές που κατασκευάζονται από τη Volvo. Κι αυτό για να αποφευχθεί τυχόν ζημιά στο αυτοκίνητο και να επιτευχθεί η μεγαλύτερη πιθανή ασφάλεια στη διάρκεια της διαδρομής.

Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες τοποθέτησης που παρέχονται μαζί με τις σχάρες.

  • Ελέγχετε περιοδικά τη σχάρα φορτίου και το ίδιο το φορτίο, ώστε να βεβαιωθείτε ότι έχουν στερεωθεί σωστά. Δέστε το φορτίο με ιμάντες πρόσδεσης ώστε να είναι ασφαλές.
  • Κατανείμετε ομοιόμορφα το φορτίο επάνω στη σχάρα φορτίου. Τοποθετήστε στη βάση τα βαρύτερα αντικείμενα.
  • Το μέγεθος της επιφάνειας που εκτίθεται στον αέρα, και συνεπώς η κατανάλωση καυσίμου, αυξάνεται ανάλογα με το μέγεθος του φορτίου.
  • Οδηγείτε ήπια. Αποφεύγετε τις απότομες επιταχύνσεις, το δυνατό φρενάρισμα και τους απότομους ελιγμούς στις στροφές.

 Προειδοποίηση

Το κέντρο βάρους και τα οδηγικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου μεταβάλλονται ανάλογα με το φορτίο στην οροφή.

Για πληροφορίες σχετικά με το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο στην οροφή, συμπ. της σχάρας οροφής και της μπαγκαζιέρας, βλ. Βάρη.

Σχετικά έγγραφα