Τηλεχειριζόμενο σύστημα ακινητοποίησης (immobiliser) με σύστημα ανίχνευσης*

Το τηλεχειριζόμενο σύστημα ακινητοποίησης (immobiliser) με σύστημα ανίχνευσης1 καθιστά εφικτή την ανίχνευση και τον εντοπισμό του αυτοκινήτου καθώς και την ενεργοποίηση του συστήματος ακινητοποίησης από απόσταση ώστε ο κινητήρας να τεθεί εκτός λειτουργίας.

Απευθυνθείτε στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με την ενεργοποίηση του συστήματος.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Μόνο σε ορισμένες αγορές και σε συνδυασμό με το Volvo On Call*.