Αερόσακος συνοδηγού - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση*

Ο αερόσακος του συνοδηγού μπορεί να απενεργοποιηθεί εάν το αυτοκίνητο διαθέτει διακόπτη PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch).

Διακόπτης - PACOS

Ο διακόπτης για τον αερόσακο του συνοδηγού (PACOS) βρίσκεται στην άκρη του ταμπλό στην πλευρά του συνοδηγού και είναι προσβάσιμος όταν είναι ανοικτή η πόρτα του συνοδηγού.

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στην επιθυμητή θέση. Για να αλλάξετε τη θέση του διακόπτη, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το αποσπώμενο κλειδί από το τηλεχειριστήριο.

P3-1420-S60/V60/V60H/XC60-PACOS
Θέση του διακόπτη αερόσακου.
  1. Ikon grå fyrkant AΟ αερόσακος είναι ενεργοποιημένος. Όταν ο διακόπτης βρίσκεται σε αυτή τη θέση, στη θέση του συνοδηγού μπορούν να καθίσουν άτομα ψηλότερα από 140 cm, αλλά ποτέ παιδιά σε παιδικό κάθισμα ή σε βοηθητικό παιδικό κάθισμα.
  2. Ikon grå fyrkant BΟ αερόσακος είναι απενεργοποιημένος. Όταν ο διακόπτης βρίσκεται σε αυτή τη θέση, στη θέση του συνοδηγού μπορεί να καθίσει παιδί σε παιδικό κάθισμα ή βοηθητικό παιδικό κάθισμα, ποτέ άτομα ψηλότερα από 140 cm.

 Προειδοποίηση

Αερόσακος ενεργοποιημένος (κάθισμα συνοδηγού):

Μη βάζετε ποτέ ένα παιδί σε παιδικό κάθισμα ή σε βοηθητικό παιδικό κάθισμα στη θέση του συνοδηγού, όταν ο αερόσακος είναι ενεργοποιημένος. Αυτό ισχύει για οποιονδήποτε με ύψος μικρότερο από 140 cm.

Αερόσακος απενεργοποιημένος (κάθισμα συνοδηγού):

Άτομα με ύψος μεγαλύτερο από 140 cm δεν πρέπει να κάθονται στο κάθισμα του συνοδηγού εάν ο αερόσακος είναι απενεργοποιημένος.

Παράλειψη τήρησης της παραπάνω οδηγίας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του ατόμου.

 Προειδοποίηση

Εάν το αυτοκίνητο διαθέτει αερόσακο συνοδηγού αλλά όχι διακόπτη απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού (PACOS), ο αερόσακος είναι πάντοτε ενεργοποιημένος.

 Σημείωση

Όταν το τηλεχειριστήριο-κλειδί βρίσκεται στη θέση II η προειδοποιητική λυχνία για τον αερόσακο εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων επί 6 δευτερόλεπτα περίπου.

Αμέσως μετά, η ενδεικτική λυχνία στην κονσόλα οροφής ανάβει δείχνοντας τη σωστή κατάσταση του αερόσακου συνοδηγού.

P3-1246-Overheadconsol – Passenger Airbag Enabled
Ενδεικτική λυχνία που υποδεικνύει ότι ο αερόσακος συνοδηγού είναι ενεργοποιημένος.

Μια προειδοποιητική λυχνία στην κονσόλα οροφής υποδεικνύει ότι ο αερόσακος συνοδηγού είναι ενεργοποιημένος (βλ. προηγούμενη εικόνα).

 Προειδοποίηση

Μη βάζετε ποτέ ένα παιδί σε παιδικό κάθισμα ή σε βοηθητικό παιδικό κάθισμα στη θέση του συνοδηγού, όταν ο αερόσακος είναι ενεργοποιημένος και η λυχνία P3 820 Symbol PACOS στην κονσόλα οροφής αναμμένη. Εάν δεν τηρηθεί αυτή η οδηγία, η ζωή του παιδιού μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο.
P3-1246-Overheadconsol – Passenger airbag off
Ενδεικτική λυχνία που υποδεικνύει ότι ο αερόσακος του συνοδηγού είναι απενεργοποιημένος.

Ένα μήνυμα κειμένου και μια προειδοποιητική λυχνία στην κονσόλα οροφής υποδεικνύουν ότι ο αερόσακος συνοδηγού είναι απενεργοποιημένος (βλ. προηγούμενη εικόνα).

 Προειδοποίηση

Μην επιτρέπετε σε κανέναν να κάθεται στη θέση του συνοδηγού, αν το μήνυμα στην κονσόλα οροφής δείχνει ότι ο αερόσακος είναι απενεργοποιημένος και αν η προειδοποιητική λυχνία για το σύστημα αερόσακων εμφανίζεται επίσης στον πίνακα οργάνων. Κάτι τέτοιο αποτελεί ένδειξη σοβαρής βλάβης. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο το συντομότερο δυνατό. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

 Προειδοποίηση

Τυχόν παράλειψη της παραπάνω οδηγίας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των επιβατών.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Σχετικά έγγραφα