Πριν από μεγάλο ταξίδι

Πριν από ένα μεγάλο ταξίδι, συνιστάται να κάνετε τα εξής:
  • Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας λειτουργεί κανονικά και ότι η κατανάλωση καυσίμου είναι φυσιολογική.
  • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές (καυσίμου, λαδιού ή άλλων υγρών).
  • Ελέγξτε όλους τους λαμπτήρες και το βάθος πέλματος των ελαστικών.
  • Σε ορισμένες χώρες επιβάλλεται από το νόμο στο αυτοκίνητο να υπάρχει προειδοποιητικό τρίγωνο.