Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης* - λειτουργία

Το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης ενεργοποιείται αυτόματα όταν ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία - ανάβει η λυχνία On/Off στο διακόπτη. Εάν απενεργοποιήσετε την υποβοήθηση στάθμευσης με το διακόπτη, η λυχνία σβήνει.
P3-sv60/V60H Parkeringshjälp På-/Av-knapp
On/Off για το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης και το CTA*.

Εάν το αυτοκίνητο διαθέτει CTA οι ενδεικτικές λυχνίες αναβοσβήνουν για το BLIS μία φορά, και στη συνέχεια το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης ενεργοποιείται εάν χρησιμοποιήσετε το κουμπί.

P3-sv60/V60H PAS-displaygrafik
Προβολή οθόνης - δείχνει ένα αντικείμενο μπροστά αριστερά και πίσω δεξιά.

Στην οθόνη της κεντρικής κονσόλας εμφανίζεται συνοπτικά η σχέση ανάμεσα στο αυτοκίνητο και το εμπόδιο που έχει ανιχνευτεί.

Οι τομείς που επισημαίνονται δείχνουν ποιοι από τους τέσσερις αισθητήρες ανίχνευσαν εμπόδιο. Όσο πιο κοντά στο σύμβολο του αυτοκινήτου βρίσκεται το επιλεγμένο πλαίσιο ενός τομέα, τόσο μικρότερη είναι η απόσταση ανάμεσα στο αυτοκίνητο και το εμπόδιο που έχει ανιχνευτεί.

Η συχνότητα του σήματος αυξάνεται όσο μικραίνει η απόσταση έως το εμπόδιο, μπροστά ή πίσω από το αυτοκίνητο. Οι υπόλοιποι ήχοι του ηχοσυστήματος σιγούν αυτόματα.

Όταν η απόσταση είναι περίπου 30 cm, ηχητικό σήμα είναι συνεχόμενο και το πεδίο του ενεργού αισθητήρα κοντά στο αυτοκίνητο είναι πλήρες. Εάν το εμπόδιο που έχει ανιχνευτεί βρίσκεται σε απόσταση ικανή για ενεργοποίηση συνεχόμενου ηχητικού σήματος τόσο πίσω όσο και μπροστά από το αυτοκίνητο, τότε το σήμα ακούγεται εναλλάξ από τα ηχεία.

 Σημαντικό

Τα αντικείμενα, π.χ. αλυσίδες, λεπτοί γυαλιστεροί στύλοι ή χαμηλά κιγκλιδώματα, μπορεί να βρίσκονται στη "σκιά του σήματος" όπου προσωρινά δεν ανιχνεύονται από τους αισθητήρες - ο παλμικός ηχητικός τόνος μπορεί τότε να σταματήσει αντί να αλλάξει στον αναμενόμενο συνεχή τόνο.

Οι αισθητήρες δεν μπορούν να ανιχνεύσουν ψηλά αντικείμενα, όπως αποβάθρες φόρτωσης που προεκβάλλουν.

  • Σε τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα και να αλλάξετε θέση στο αυτοκίνητο πολύ αργά ή ακόμη και να σταματήσετε τον ελιγμό στάθμευσης - μπορεί να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να προκληθεί ζημιά σε οχήματα ή σε άλλα αντικείμενα καθώς οι αισθητήρες δεν μπορούν προσωρινά να λειτουργήσουν βέλτιστα.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.