Γενικές πληροφορίες για τη λειτουργία ασφάλειας

Η λειτουργία Safety mode είναι μια κατάσταση ασφαλείας που ενεργοποιείται όταν λόγω της σύγκρουσης ενδέχεται να έχει υποστεί ζημιά κάποιο σημαντικό σύστημα του αυτοκινήτου, όπως οι σωλήνες καυσίμου, οι αισθητήρες οποιουδήποτε συστήματος ασφάλειας ή το σύστημα πέδησης.
P3-1320-Safety mode in Std-line
Προειδοποιητικό τρίγωνο στον αναλογικό πίνακα οργάνων.
P3-1246-312H-Safety mode
Προειδοποιητικό τρίγωνο στον ψηφιακό πίνακα οργάνων.

Εάν το αυτοκίνητο εμπλακεί σε σύγκρουση, ενδέχεται να εμφανιστεί το μήνυμα Λειτουργία Ασφάλειας Βλ. εγχειρίδιο στην οθόνη πληροφοριών του πίνακα οργάνων. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου έχουν υποβαθμιστεί.

 Προειδοποίηση

Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε εσείς οι ίδιοι το αυτοκίνητο ή να αποκαταστήστε τη λειτουργία των ηλεκτρονικών του συστημάτων μετά από κατάσταση ασφαλείας. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή να προκαλέσει βλάβη στο αυτοκίνητο. Η Volvo συνιστά να απευθύνεστε πάντοτε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για τον έλεγχο και την αποκατάσταση του αυτοκινήτου σε κανονική κατάσταση εάν εμφανιστεί η ένδειξη Λειτουργία Ασφάλειας Βλ. εγχειρίδιο.