Λάδι κινητήρα - γενικά

Για να μπορούν να τηρηθούν τα συνιστώμενα διαστήματα σέρβις, πρέπει να χρησιμοποιείται εγκεκριμένο λάδι κινητήρα.
P3-1446-!V60H Oil decal EU/OS

Η Volvo συνιστά:

Px-1346-Castrol decal

Όταν οδηγείτε υπό αντίξοες συνθήκες, βλ. Λάδι κινητήρα - αντίξοες συνθήκες οδήγησης.

 Σημαντικό

Προκειμένου ο κινητήρας να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των μεσοδιαστημάτων σέρβις, στο εργοστάσιο πραγματοποιείται πλήρωση όλων των κινητήρων με ένα ειδικό συνθετικό λάδι κινητήρα. Η επιλογή του λαδιού έχει γίνει πολύ προσεκτικά, σύμφωνα με τη διάρκεια ζωής, τα χαρακτηριστικά εκκίνησης, την κατανάλωση καυσίμου και τις συνέπειες στο περιβάλλον.

Για να μπορούν να τηρηθούν τα συνιστώμενα διαστήματα σέρβις, πρέπει να χρησιμοποιείται εγκεκριμένο λάδι κινητήρα. Χρησιμοποιείτε μόνο το συνιστώμενο τύπο λαδιού τόσο για την πλήρωση όσο και για την αλλαγή λαδιού, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί η διάρκεια ζωής, τα χαρακτηριστικά εκκίνησης, η κατανάλωση καυσίμου και οι συνέπειες στο περιβάλλον.

Η Volvo Car Corporation αποποιείται κάθε ευθύνης στο πλαίσιο της εγγύησης εάν το λάδι κινητήρα που χρησιμοποιείται δεν είναι προδιαγραφόμενου τύπου και ιξώδους.

Η Volvo συνιστά οι αλλαγές λαδιών να πραγματοποιούνται σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Η Volvo χρησιμοποιεί διαφορετικά συστήματα για την προειδοποίηση χαμηλής/υψηλής στάθμης λαδιού ή χαμηλής πίεσης λαδιού. Ορισμένες εκδόσεις κινητήρα διαθέτουν αισθητήρα πίεσης λαδιού, και στη συνέχεια χρησιμοποιείται η προειδοποιητική λυχνία χαμηλής πίεσης λαδιού στον πίνακα οργάνων P3/P4-1546 Symbol low oil pressure – text. Άλλες εκδόσεις διαθέτουν αισθητήρα στάθμης λαδιού, όταν ο οδηγός ενημερώνεται μέσω της προειδοποιητικής λυχνίας Symbol varning - text και μηνυμάτων κειμένων στην οθόνη. Ορισμένες εκδόσεις διαθέτουν και τα δύο συστήματα. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo.

Αλλάζετε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που συνιστάται στο Βιβλίο Σέρβις και Εγγύησης.

Η χρήση λαδιού υψηλότερων προδιαγραφών από τη συνιστώμενη επιτρέπεται. Εάν οδηγείτε το αυτοκίνητο σε αντίξοες συνθήκες, η Volvo συνιστά τη χρήση λαδιού υψηλότερων προδιαγραφών, βλ. Λάδι κινητήρα - αντίξοες συνθήκες οδήγησης.

Για τις χωρητικότητες πλήρωσης, βλ. Λάδι κινητήρα - προδιαγραφές και όγκος.