Ζώνη ασφαλείας - πρόσδεση

Σε περίπτωση απότομης πέδησης, οι επιβάτες μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά εάν δεν φορούν ζώνη ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι επιβάτες φορούν ζώνη ασφαλείας στη διάρκεια της διαδρομής.

Προσδέστε τη ζώνη ασφαλείας πριν αρχίσετε να οδηγείτε.

Τραβήξτε έξω τη ζώνη ασφαλείας αργά και ασφαλίστε την, πιέζοντας τη μεταλλική γλώσσα μέσα στην πόρπη της ζώνης. Όταν η ζώνη ασφαλίσει, θα ακουστεί ένα δυνατό "κλικ".

P3-1020-S60 V60 Correct seat belt position in front seat
Σωστή χρήση ζώνης ασφαλείας.
P3-1020 S60 V60 Incorrect seat belt position in front seat
Λανθασμένη χρήση ζώνης ασφαλείας. Η ζώνη πρέπει να εφάπτεται στον ώμο.
P3-1020-S60 V60 Seat belt height adjustment
Ρύθμιση ύψους ζώνης ασφαλείας. Πιέστε το κουμπί και μετακινήστε την ασφάλεια κάθετα. Τοποθετήστε τη ζώνη όσο τον δυνατόν ψηλότερα χωρίς να τρίβεται στο λαιμό σας.

Στο πίσω κάθισμα, τα μεταλλικά ελάσματα εφαρμόζουν μόνο στις αντίστοιχες πόρπες1.

Να θυμάστε

Η ζώνη ασφαλείας θα μπλοκάρει και δεν θα μπορείτε να την τραβήξετε:
  • εάν την τραβήξετε πολύ απότομα
  • σε απότομο φρενάρισμα ή απότομη επιτάχυνση
  • σε περίπτωση που το αυτοκίνητο πάρει μεγάλη κλίση.
  1. 1 Ορισμένες αγορές.